Het openbaar vervoer is niet meer vergelijkbaar met een jaar of twintig geleden

Niet alleen is er marktwerking in gevoerd, er zijn ook allerlei nieuwe, flexibele vormen van vervoer bijgekomen – denk aan deelmobiliteit en on demand services zoals Uber. Ook voor het openbaar vervoer ligt de toekomst open. In die toekomst staan we wellicht niet meer in een winderig bushokje te wachten op een bus, maar weet de vervoerder vooraf hoe laat jij vanuit huis zou willen vertrekken.

Transdev is in Nederland actief met openbaar vervoer en contractvervoer. Het een rijdt volgens een dienstregeling, aan de andere vorm liggen maatwerkafspraken ten grondslag. Die twee varianten waren oorspronkelijk twee goed gescheiden silo’s’, aldus Jochem Beek. Beek is head of product development bij Transdev en nauw betrokken bij innovatie.

Het bij elkaar brengen van die twee werelden is van strategische waarde voor Transdev. Openbaar vervoer wordt uitgevoerd op basis van aanbestedingen en concessies. Door de coronapandemie zijn veel buslijnen minder rendabel geworden. Daardoor wordt het interessant om in daluren te gaan werken met andere vormen van openbaarvervoer dan gepland busvervoer. Het bijeenbrengen van beide vervoerssoorten sluit ook aan op de behoefte van onze reizigers: die kunnen op ieder moment vertrekken in plaats van te wachten.”

Platform

Voor zo’n dienst heb je onder meer een platform nodig waar verschillende datastromen bijeenkomen en een app waarmee reizigers kunnen betalen en hun vervoersbehoefte kunnen aangeven. Transdev is op zoek gegaan naar een partner die op deze vlakken kon helpen en kwam uit bij Netrom.

Maar er stond méér op het verlanglijstje van Transdev. Beek legt uit: Onze organisatie had te kampen met de nodige legacy. De afgelopen 25 jaar heeft met name Connexxion veel zelfontwikkelde applicaties gebouwd, in talen die nu niet meer gebruikt worden, zoals Pascal en Delphi. Ook wilden we het aantal ontwikkelpartners consolideren – ofwel: al het ontwikkelwerk in één hand.”

Netrom heeft in eerste instantie een team samengesteld dat in staat was om te ondersteunen op het gebied van zowel oude als nieuwe technologie. We zijn relatief bescheiden begonnen met een handvol developers. Inmiddels is er geen sprake meer van een bescheiden team, maar zijn we doorlopend bezig met het dynamisch verdelen van capaciteit over verschillende ontwikkelprogramma’s. We werken met Netrom vooral samen op het vlak van apps, backend systemen en ticketingsystemen,” aldus Beek.

Versnelling van het innovatietempo

De keuze voor Netrom heeft de beoogde voordelen opgeleverd. Denk aan het neerzetten van een uniforme werkwijze. Alles wat nu wordt ontwikkeld, gebeurt in .Net. Netrom heeft een nadrukkelijke rol gespeeld in het doorvoeren van ontwikkelstandaarden.”

Maar vooral de factor tijd’ (of capaciteit) is met de keuze voor Netrom in het voordeel van Transdev gaan werken, legt Beek uit. Transdev is een private organisatie, we zijn niet aanbestedingplichtig. Vaak maken innovatiedoelen een onderdeel uit van de tenders waarop we inschrijven. Denk aan het ontwikkelen van compleet nieuwe producten of het leveren van oplossingen voor data of Ticketing-platformen. Zelf snel kunnen schakelen is dus een voordeel bij de tenders. Om snelheid te kunnen maken moet je snel kennis en technologie bij elkaar kunnen brengen. Als we een tender winnen, kan Netrom met ons mee opschalen. Kortom, Netrom is essentieel voor ons innovatievermogen en ‑tempo.” Omdat Transdev zelf ook developers aan boord heeft, ziet Beek geen risico’s op het gebied van vendor lockin.

It takes two to tango

Vooral het snel kunnen op- en afschalen is voor ons essentieel. Overigens gaat dat verder dan alleen je partner, je moet zelf ook kunnen meebewegen met tempoverschillen. Het is geen kwestie van het geven van opdracht voor het laten ontwikkelen van een app, die zij na twee maanden aan je overhandigen. Het is eerder een soort sociaal contract: zij komen in beweging, jij moet ook in beweging komen. Daarom moeten wij als opdrachtgever goed in de gaten blijven houden of we zelf wel flexibel genoeg zijn. Als we willen opschalen, moeten we bijvoorbeeld in een vroeg stadium beginnen aan het werven van nieuwe product owners.”

Samengestelde developer-teams

Maandelijks heeft Beek overleg met Netrom. Netrom wordt bijvoorbeeld ook betrokken bij de businesskansen die Transdev ziet – denk aan tenders die aangekondigd worden. Tijdens zo’n overleg passeert alles de revue: van de burnrate’ (wat geeft Transdev uit aan uren), de prioriteiten van business, waar en wanneer er versneld moet worden. In dalperioden besteden we wat meer aandacht aan huishoudelijke klusjes’ en technical debt,” aldus Beek. We sturen op tijd, niet zo zeer op geld. De developers hoeven zich niet meteen bezig te houden met kosten, maar we verwachten wel dat ze zich bewust zijn van de impact van projecten. Concrete vragen op dat vlak komen vaak neer op hoe snel kunnen we hier een MVP van laten ontwikkelen?’

Continuïteit

Naast ontwikkelcapaciteit neemt Transdev ook QA-capaciteit af. De QA-specialisten zijn kritisch en nemen de vrijheid om feedback te geven. Medewerkers van Netrom blijven bovendien relatief lang op hun plek. Dat zorgt voor continuïteit en kennisbehoud, het gaat bovendien om hoogopgeleid personeel. Dat geeft ons de ruimte om vooral op creatief vlak goed bezig te zijn, terwijl Netrom de technische realisatie verzorgt. We nemen de teams mee in onze roadmap, zodat ze inzicht krijgen in hoe de door hun ontwikkelde producten worden gebruikt.”

Vijf jaar vooruitkijken

Waar wil Transdev over vijf jaar staan en wat is de rol van Netrom daarbij? Beek legt uit dat in de vervoerssector veel reispatronen repetitief zijn, terwijl de vervoerssector zelf in veel opzichten reactief is ingesteld: zowel de reiziger als de vervoerder wachten af. Op het gebied van productontwikkeling hebben we een duidelijke roadmap. De grootste winst zit voor ons in nog meer datagedreven te opereren. We willen in staat zijn vraag te voorspellen en onze dienstverlening daarop versneld aan te passen. We zullen onze bestaande producten steeds meer inzetten op basis van klantinformatie en realtime operationele data uit onze vloot en die gaan over onze eigen silo’s heen. Daarmee slaan we bijvoorbeeld de brug tussen OV en vraaggestuurde vervoersvormen, zoals taxidiensten. Netrom zal op dit vlak een belangrijke rol spelen. In de markt wordt naar ons gekeken hoe wij onze producten ontwikkelen.”

Doorontwikkelen mét support

In toenemende mate worden de producten die Transdev ontwikkelt, afgenomen en doorontwikkeld met sectorgenoten. We gaan dus steeds vaker onze producten vercommercialiseren.” Een logische stap is daarom dat Transdev twee jaar geleden met Netrom heeft afgesproken dat het bedrijf ook IT-support levert op de producten die samen met Transdev worden ontwikkeld. Daarmee is er een kort lijntje tussen klanten en het ontwikkelteam dat snel problemen kan oplossen en verbeteringen kan doorvoeren. Dat vond Transdev best spannend in het begin, maar heeft zich erg goed ontwikkeld. Ze werken in onze ticketing-systemen, dus als er een P1 of P2 is, weten we dat meteen en kunnen we snel schakelen. Deze uitbreiding sluit goed aan op het feit dat we steeds meer bedrijfskritische applicaties ontwikkelen en op de wens van de business, die graag ziet dat continuïteit goed geborgd is.”

Over Transdev Nederland – Transdev Nederland is onderdeel van de Franse Transdev Group. Transdev is een mobiliteitsbedrijf, in ons land bekend van merken als Connexxion, Hermes en Breng. Ook biedt het bedrijf ambulancediensten en verschillende vormen van taxi- en vraagafhankelijk vervoer aan en heeft Transdev autonome shuttles rondrijden. Bij het bedrijf werken 6.000 mensen. De internationale organisatie telt 83.000 medewerkers, die actief zijn in 17 landen, verdeeld over 6 continenten. Wereldwijd zorgt de groep voor dagelijks 11 miljoen reizigersritten.