De zorgaanbieder wordt ontzorgd

De zorg is een complexe sector waar doorlopend aan wordt gesleuteld, onder meer om de aanhoudende kostenstijging af te remmen. Dat maakt de administratieve ontzorging van zorgleveranciers en zorgconsumenten een belangrijke en interessante business, iets wat ook ondernemer en hoogleraar Sweder van Wijnbergen onderkende. In 2000 zette hij Infomedics op, dat zich na een koerswijziging volledig richtte op factoring – het overnemen van declaraties en het innen van rekeningen.

Zorg is een nationale sport’: wet- en regelgeving zijn voor ieder land uniek. Daar is dus geen standaard software voor beschikbaar,” stelt Luco Buhrs, CIO van Infomedics. Omdat het proces van factoring bijna net zo complex als de zorg zelf is, is factoring eigenlijk alleen mogelijk met behulp van maatwerksoftware. Die moet kunnen meebewegen met de veranderende wet- en regelgeving en met de groeiambities van Infomedics. Luco Buhrs is een oudgediende bij Infomedics: hij is al sinds 2007 aan boord. In 2018 werd het bedrijf overgenomen door HAL Investments, de investeringsmaatschappij achter Infomedics. Langetermijnambitie achter die krachtenbundeling: doorgroeien in een markt die gekenmerkt wordt door regulering, consolidatie en digitalisering. 

De uitdagingen

De overname van Famed en de bijbehorende integratie met Infomedics is vrijwel afgerond. Het bedrijf wil nu de dienstverlening in de eerstelijnszorg uitbreiden. In met name de geestelijke gezondheidszorg en hulpmiddelenbranche is nog terrein te winnen,” aldus Buhrs. Maar ook het verder integreren van alle processtappen in de keten staat op de agenda, zodat zorgaanbieders administratief nog verder ontzorgd worden. Denk aan het leveren van extra diensten aan de zorgconsument – de klant van de zorgaanbieder – door het aanbieden van kortlopende kredieten of betaalplannen bij incidenteel hoge zorgkosten, zoals een kroon bij de tandarts.” 

De keten is op dit moment vooral gericht op het kunnen declareren en innen van een verrichting. De zorgconsument staat niet centraal. Daarom is er het nodige te doen aan digitale selfservice volgens goed opgezette customer journeys. Op dit moment wordt al de helft van alle transacties volledig digitaal afgehandeld,” aldus Buhrs. 

Inzicht en gemakkelijk betalen

Zorgaanbieders kunnen sinds dit jaar gebruik maken van het nieuwe Pien, een module om de eigen bijdrage van de Zorgconsumenten direct te betalen bij Infomedics of uitstelling van betaling of een betalingsregeling te regelen. Voor zorgconsumenten die direct zorg nodig hebben, maar de volledige rekening niet in één keer kunnen betalen, is het mogelijk om naast een betalingsregeling het Infomedics Betaalplan, af te sluiten. Met al deze ontwikkelingen ontzorgt Infomedics zorgaanbieders en draagt daarmee bij aan lagere kosten en kunnen zorgconsumenten makkelijker en sneller betalen.

En verder staat bij het doorontwikkelen van de diensten van Infomedics onder andere op de agenda dat het bedrijf van batchgewijze verwerking toe wil naar near-realtime en realtime transactieverwerking. De inzet van nieuwe technologie in de zorg is lastig. Dat komt door de complexiteit die is gecreëerd en door de wet- en regelgeving. Het is tegenwoordig heel eenvoudig om met je smartphone een realtime betaling te doen. In de zorg kunnen deze moderne principes nog verder in de gehele keten doorgevoerd worden.” 

Softwarelandschap Infomedics

Deze strategie vraagt om een toekomstbestending platform met een uniforme architectuur en met uniforme werkwijzen, gericht op zo laag mogelijke onderhoudskosten en zo hoog mogelijke kwaliteit. Tegelijkertijd willen we flexibel blijven om nieuwe features te kunnen blijven toevoegen,” vat Buhrs samen, Cloud is daarbij geen doel op zich, maar kan hierbij wel helpen.” 

In het applicatielandschap van Infomedics is het verleden nog goed zichtbaar. De applicaties van Famed zijn overwegend gebouwd op het Java-platform, Infomedics heeft .Net-technologie als fundament. We hebben waar mogelijk zoveel mogelijk geconsolideerd naar het .Net-platform,” aldus Buhrs, maar door de recente nauwe samenwerking met Clearing House Apothekers wordt de Java-stack weer groter. Infomedics heeft dus te maken met twee technologiestacks. 

Hoe ziet de samenwerking met Endava eruit? 

Famed heeft op het vlak van Java-gebaseerde softwareontwikkeling lange tijd nauw samengewerkt met nearshore IT-serviceprovider iSDC, in 2016 overgenomen door Endava. Nog steeds werken er voor Infomedics zo’n 12 developers van Endava, dat daarnaast ook een extern .Net-team heeft. 

Het is niet realistisch om alles om te zetten naar één dominante technologiestack. Java blijft naast .NET ook in nieuwbouwonderdelen aanwezig. We hebben richting Endava vooral een regierol, gericht op architectuur en kwaliteitsborging. Endava ondersteunt ons specifiek rond een aantal modules in ons platform,” aldus Buhrs. 

Endava is inmiddels een organisatie van zo’n 8000 mensen. Daardoor is de kruisbestuiving met andere kennisgebieden merkbaar. Die omvang heeft als voordeel dat er ook gemakkelijk ondersteuning kan worden geboden op andere gebieden zoals webtechnologie, bijvoorbeeld Drupal, of het ondersteunen van test-automatisering, ook van de .Net-technologie. Omdat de modellen waarmee de verschillende Cloudaanbieders werken, zich doorlopend ontwikkelen en keuzes ook worden bepaald door de hoeveelheid dataverkeer, wil Infomedics niet afhankelijk zijn van één specifieke Cloudleverancier. Ook op dit vlak is Endava een belangrijke sparringpartner die ons helpt bij het inrichten van generieke standaarden voor ontwikkelplatforms, denk aan Kubernetes. Endava is een goede sourcingpartner voor applicatieontwikkeling en ‑beheer.”

Hoe houden jullie de relatie goed? 

Een langdurige relatie zou ook kunnen doodbloeden of verstoffen, maar Buhrs ziet vooral voordelen in de lange samenwerking. In de teams van Endava zitten mensen die ons zorgproces goed kennen en die kennis goed kunnen vertalen naar functionaliteit. In de softwarewereld wil je de technical debt zoveel mogelijk reduceren, zodat ook beheerkosten zo laag mogelijk zijn. De kwaliteit van code moet dus zo hoog mogelijk zijn. Daarom is een gedegen aanpak van reviews en borging en tussentijds testen in het ontwikkelproces essentieel.” 

De opgebouwde domeinkennis draagt eraan bij dat als je een probleem voorlegt, er verrassende oplossingen naar voren komen – geregeld leveren de developers er meteen een PoC bij, vertelt Buhrs. Het kost natuurlijk tijd om tot een goede samenwerking te komen, daarom moet je een succesvolle samenwerking koesteren. We gaan voor langdurige relaties, die zorgen voor vertrouwen en het vasthouden van mensen. Dat in combinatie met de vele ontwikkelingen die we zelf in-house’ doorvoeren, maakt het werk interessant. Natuurlijk vertrekt er wel eens iemand uit het team. Er is een war for talent’ in heel Europa en je kunt die strijd niet winnen door alleen in te zetten op lonen.” 

Onderdeel van het binden en boeien van mensen is wat Buhrs betreft dan ook dat je als partner actief bent met nieuwe technologie en dat ontwikkelaars met de business samenwerken in co-creatie. De teamleden komen geregeld deze kant op, en wij bezoeken ook regelmatig het kantoor in Roemenië om ons verhaal te vertellen en updates te geven over onze roadmap. Dat wordt eigenlijk altijd gecombineerd met sociale activiteiten,” aldus Buhrs. 

Over Infomedics

Infomedics regelt de facturering en het debiteurenbeheer voor ruim 8.000 zorgaanbieders in onder meer de mondzorg, paramedische zorg, medische specialistische zorg, ggz-instellingen, farmacie, audiciens en opticiens. Namens al deze klanten verstuurt Infomedics jaarlijks meer dan 35 miljoen rekeningen naar zorgverzekeraars en zorgconsumenten. Ieder jaar gaat er meer dan 3 miljard euro door de systemen van Infomedics, dat nu zo’n 300 medewerkers telt. Infomedics vertegenwoordigt een omzet van 53 miljoen euro. Het doel van Infomedics is door administratieve lastenverlichting (BPO) en het optimaliseren van de financiële positie van klanten de specialisten te ontzorgen, waardoor de specialist zich zo veel mogelijk kan richten op het verlenen van zorg.