Van benchmark naar IT Xperience Monitor

Onderzoeksopzet

Van benchmark naar IT Xperience Monitor

De jarenlange studie van Giarte naar klantbeleving in outsourcing is vorig jaar van naam veranderd: van Outsourcing Performance’ werd het IT Xperience’, vanwege een verbreding van de onderliggende studie. Sourcing van IT-dienstverlening is breder geworden door het toenemend belang van nieuwe technologieën, platformen en ontwikkelmethoden. IT-dienstverlening moet steeds meer bijdragen aan waardecreatie van de uitbestedende organisatie. 

IT-outsourcing ging lange tijd vooral over het leveren van managed services. De rol van de managed services provider (MSP) blijft weliswaar belangrijk, maar alleen op de winkel passen’ is er niet meer bij; de winkel helpen verbouwen’ – denk aan het ondersteunen van organisaties in hun digitale transformatie – wordt de essentie in IT-dienstverlening. 

Meer aandacht voor rollen van IT-providers 

Die veranderende rol van IT-providers wil Giarte inzichtelijk maken voor de markt. Daarom kijken we in onze studie met ingang van dit jaar breder dan alleen naar de MSP-rol die IT-providers traditioneel vervullen. Door onderscheid te maken in de verschillende rollen van IT-providers ontstaat een completer beeld van de markt voor IT-dienstverlening. 

We hebben een onderscheid gemaakt in vijf verschillende typen IT-dienstverlening: 

  • Business Technology: het cocreëren, bouwen, leveren en realiseren van technologische oplossingen en platforms om de operatie en bedrijfsmodellen (top- en bottom-line) van klanten substantieel te verbeteren en te transformeren. Dit is een rol waarbij de digitalisering van het businessmodel (verdienmodellen én operatie) van de klant centraal staat; de IT-provider is gecommitteerd aan het succes van de business van de klant.
  • Data Intelligence: het ontwikkelen en leveren van geavanceerde dataoplossingen (zoals data lakes, data lifecyle management, business intelligence (BI), artificial intelligence (AI) en Internet of Things (IoT)) voor het optimaliseren van de business van de klant. Bij deze rol staat de transformatie van bedrijven naar data-driven business centraal. 
  • Software Services: het ontwikkelen van applicaties en/​of digitale producten (zoals in fintech, e‑commerce, industry 4.0 of de energietransitie) en/​of het verzorgen van het functioneel beheer voor een klantorganisatie. Het gaat om het bouwen van maatwerksoftware en om het inrichten van (enterprise) platforms (zoals Microsoft Dynamics 365, Mendix, Oracle, SAP, Salesforce, ServiceNow).
  • Managed Services: het implementeren, beheren, ondersteunen, beveiligen en verbeteren van IT-systemen voor het optimaal ondersteunen van de dagelijkse business van de klant. Technisch applicatiebeheer, managed infrastructuur, werkplekbeheer, werkpleksupport, system integration en security management zijn de verschillende subcategorieën. 
  • Interconnected Infrastructure: het leveren van datacenterlocaties en/​of de benodigde dataconnectiviteit voor hybride en publieke cloudomgevingen en Infrastructure-as-a-Service (het beschikbaar stellen van serverruimte en technisch beheer, zonder operating systems en applicaties). 

De ene rol sluit de andere rol niet uit. Een IT-dienstverlener kan meerdere rollen naast elkaar vervullen; in sommige gevallen zullen de rollen elkaar ook overlappen. 

IT Xperience Monitor: vaker meten 

Met de IT Xperience Monitor laten we zien waar IT-bedrijven goed in zijn. Op welke gebieden ze uitblinken. Wat hun teams én hun klanten trots maakt. Die verhalen zijn van invloed op de wijze van oriëntatie, selecties, aanbestedingen en samenwerking met IT-providers als partners. Daarbij zullen in de toekomst de metingen en analyses van Giarte meer doorlopend van aard worden. Door vaker te meten kunnen we beter in kaart brengen welke ontwikkelingen de IT-providers doormaken. 

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.