Conclusion

Rollen

Conclusion
-
 • Datacenter & Infra Services
 • Managed Services 8,2 N=33
 • Software Services 7,7 N=33
 • Data Intelligence
 • Technology & Business Transformation

Diensten binnen Datacenter & Infra Services

Conclusion
-
 • Colocatie
 • Inter-connectivity
 • Data-architectuur
 • Onsite Support
 • Back-up

Diensten binnen Managed Services

Conclusion
-
 • Technisch Applicatiebeheer 8,4 N=27
 • Werkpleksupport
 • Werkplekmanagement
 • Managed Infrastructure 8,4 N=18
 • System Integration 7,8 N=22
 • Security Management 8,0 N=13

Diensten binnen Software Services

Conclusion
-
 • Maatwerk softwareontwikkeling 7,3 N=15
 • Implementatie en/of functioneelbeheer 8,0 N=28
 • Low-code/No-code

Diensten binnen Data Intelligence

Conclusion
-

Er zijn geen diensten binnen Data Intelligence

Diensten binnen Technology & Business Transformation

Conclusion
-
 • Platform Engineering
 • Advanced Public Cloud Management
 • Modern Software Engineering
 • Cloud Security Operations
 • Cloud Financial Management
 • Cloud-Native Business Innovation

De rol en/of dienst is van toepassing op Conclusion:

 • Wel (voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen)
 • Wel (onvoldoende evaluaties in de studie)
 • Niet

Customer Delight

Customer Delight Score

-

Conclusion

-

-

Marktgemiddelde

-

Fan Score

-

Conclusion

-

-

Marktgemiddelde

-


Competenties

Hoogste score binnen competenties:

-

-

Conclusion

-

-

-

Klantgerichtheid

Hoogste score binnen klantgerichtheid:

-

-

Conclusion

-

-

-

Aantal evaluaties per sector

* De percentages kunnen een procent afwijken van wat er is gepubliceerd in het boek. Daar kiezen wij ervoor om te werken met afgeronde percentages; waardoor de optelsom van deze percentages niet altijd uitkomt op 100%. Op de website is dat echter niet mogelijk.


7

Aantal jaren in de studie

61

Aantal evaluaties in de studie

Vergelijk met ander IT-bedrijf:

Vergelijk met andere jaargang:

Bedrijfsprofiel

Conclusion positioneert zich als fullservice-partner voor de digitale transitie van zijn klanten. Het bedrijf wil zich onderscheiden met een ecosysteem van ruim 25 expertbedrijven op het vlak van business-transformatie en IT-services. Het uitgangspunt is dat ieder van deze bedrijven een autoriteit is op het eigen vakgebied. De organisatie is ook in 2021 weer gegroeid, zowel met zes nieuwe expertbedrijven als in omzet (30 procent) en aantal collegaā€™s (36 procent). Conclusion heeft zich het afgelopen jaar verder versterkt aan de business- en datakant, met de acquisitie van 4NG, Mediaan, Conclusion MBS, D&A Medical Group en Davinci, na eerder al HotITem en Yellowtail te hebben ver-worven. Door deze investeringen in strategische versterkingen, in combinatie met organische groei, wordt Conclusion steeds vaker inge-schakeld voor samenhangende oplossingen rond de grote strategische vraagstukken op het snijvlak van business en IT. Conclusion stelt dat hun eigen ecosysteemgedachte goed daarop aansluit: daar waar het ene expertbedrijf is gespecialiseerd in cloudmanagement, is het andere bedrijf bijvoorbeeld leidend op het gebied van consumentenportals, gedragsverandering of digitale transformatie in de zorg. In partner-schap met zijn klanten en eventuele partners beoogt Conclusion het hele spectrum te organiseren rondom de uitdagingen van de klant. Conclusion kenmerkt zich naar eigen zeggen door een focus op opdrachtgevers met grote maatschappelijke relevantie, die een multi-disciplinaire aanpak vereisen om de juiste balans te realiseren in weerbaarheid, wendbaarheid en onderscheidend vermogen.

Een volgende stap in verduurzaming

Eneco zet vol in op de energietransitie en beschikt over een enorme diversiteit aan energie-assets die daarbij helpen. Hiervoor heeft Eneco een IT-landschap nodig waarmee niet alleen bedrijfskritische processen geborgd zijn, maar dat ook ruimte biedt aan een connectieve IT-omge-ving en dat het realiseren van nieuwe initiatieven (adaptief) onder-steunt. Het bedrijf is gebaat bij een centraal platform dat met behulp van data de verschillende assets beter kan benutten. Naast het gebruik van nieuwe en flexibele private (Conclusion) en hybride (Azure) cloud-platformen voor de missiekritische Trade- en OT-omgevingen (IT voor industriĆ«le apparatuur) heeft Eneco samen met Conclusion de SAP/ERP-omgeving in recordtijd naar de Azure-cloud gebracht. Dit is tevens de opmaat geweest voor de flexibele migratie naar SAP S/4HANA. Deze ontwikkelingen hebben de weg vrijgemaakt voor een volgende belang-rijke ontwikkeling, namelijk het samen met Conclusion optuigen van een realtime Internet-of-Things-platform op Azure. Doorlopend worden nieuwe devices, assets en business features aan dit platform toe-gevoegd. Om data uit verschillende landschappen, systemen en plat-formen optimaal te kunnen gebruiken en snel te kunnen uitwisselen, is vervolgens het Event Streaming Platform (ESP) ontwikkeld. Dankzij dit platform van Conclusion Mission Critical en zijn partner Axual kan Eneco de data twee keer zo snel verwerken als voorheen, waardoor het bedrijf bijvoorbeeld veel beter kan inspelen op klantvragen als ā€˜waarom is op dit moment mijn energieverbruik zo hoog?ā€™.

Een uitgebreide versie van deze case vindt u hier.

Aantal medewerkers

Nederland 2.414
Wereldwijd 2.469

Omzet (2021)

Nederland 344 mln. EUR
Wereldwijd 346 mln. EUR

Technologie- en platformpartners

AFAS, Amazon Web Services, Apache Kafka, Bloomreach, ChipSoft, Citrix, Dell Boomi, Epic, HubSpot, IBM, Ivanti (RES Software), Java, Mendix, Microsoft 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365, MuleSoft, Nexus, OpenStack, Optimizely, Oracle, OutSystems, Red Hat, Salesforce, SAP, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Sitecore, Snowflake, VMware, Workspace 365

Compliancy standaarden en richtlijnen

ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISAE 3402/SOC1 Type II, NEN 7510, CO2-Prestatieladder, VCA**

(Focus)sectoren

FinancieĢˆle dienstverlening, IT & Telecom, Overheid/Publieke dienstverlening, Productie & Industrie, Retail & Consumentengoederen, Transport & Logistiek, Wonen, Zakelijke dienstverlening, Zorg, Anders

Vestigingen in Nederland

Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Capelle aan den IJssel, Driebergen, Geertruidenberg, Heerlen, Maarssen, Naarden, Nieuwegein, Nijmegen, Utrecht, Waardenburg, Wormer

Overnames van het afgelopen jaar

4NG, Bikkelhart, Conclusion MBS (voorheen KPMG Crimsonwing), Davinci Consulting, D&A Medical Group, Mediaan, theFactor.e

Cloudhyperscaler Focus

Amazon Web Services, Microsoft Azure

Dochterondernemingen

Conclusion bestaat uit ruim 25 bedrijven met elk een eigen expertise.

Portfolio

Conclusion, opgericht in 1997, is een Nederlandse IT-provider die zich positioneert als bruggenbouwer tussen strategie, business en technologie. Het bedrijf onderscheidt zich door het ecosysteem van 27 Nederlandse expertbedrijven op het vlak van business transformatie en IT-services. Het uitgangspunt is dat ieder van deze bedrijven een autoriteit is op het eigen vakgebied. 

Marktfocus

Conclusion is actief in een breed scala van markten waaronder financiĆ«le dienstverlening, energie en utilities, overheidsinstellingen, vervoersmaatschappijen en in zorginstanties. De provider richt zich op bedrijfskritische IT-systemen en zegt op een transparante manier haar klanten door de digitale transformatie te willen leiden. 

Visie op IT-dienstverlening

Conclusion levert diensten, producten en concepten voor missie- en maatschappijkritische projecten. Het bedrijf zegt veel aandacht en tijd te investeren in het doorgronden van de behoeften van de klant. Door aan de hand van klant- en projectteams samen met de klant ver vooruit te kijken, wil het bedrijf technologievraagstukken samen oplossingen creĆ«ren met een combinatie van duurzame plannen en innovatieve oplossingen. Daarbij is de dienstverlening van Conclusion niet alleen gericht op de ontwikkeling en beheer van technologische oplossingen, maar ook de bijbehorende organisatorische uitdagingen en de inzetbaarheid van medewerkers om de verandering succesvol te realiseren. 

Strategie en werkwijze 

De dienstverlening van Conclusion is gericht op het doorlopend waarborgen van de weerbaarheid, wendbaarheid en onderscheidend vermogen van haar klanten. Om klanten te helpende juiste keuzes te maken en relevant te blijven in een markt die continue onderhevig is aan digitale transformatie, heeft de IT-provider onder meer het TWO-model geĆÆntroduceerd. Met dit diagnostische hulpmiddel is het mogelijk om in dialoog met het betrokken Business en IT-management, de wezenlijke vragen te adresseren rond de ontwikkeling en implementatie van digitale transformaties. Het helpt patronen en afhankelijkheden te ontdekken tussen de belangrijkste aandachtsgebieden. De naam TWO is de afkorting van Technologie, Werkwijze en Organisatie. Conclusion stelt dat de drie elkaar versterken en onlosmakelijk verbonden zijn in het spectrum van verandering en digitalisering. 

Het TWO-model is onderdeel van een reeks initiatieven in het afgelopen jaar, onder de interne noemer ā€‹ā€˜Cohesionā€™, om steeds hechtere samenwerking in het ecosysteem te ondersteunen. Daarbij is onder andere aandacht voor klantgedreven portfoliomanagement, de consistente levering van gezamenlijke diensten, kennisdeling en innovatie.

Kernwaarden

Conclusion hanteert als centrale credo ā€‹ā€˜Business done differentlyā€™. Hiermee wordt gedoeld op de kernwaarden ā€‹ā€˜ondernemerschapā€™, pro-activiteitā€™ en ā€‹ā€˜verantwoordelijkheid nemenā€™. Conclusion claimt te geloven in ā€‹ā€˜practice what you preachā€™. In handen uit de mouwen steken en erbij blijven tot het werkt. Het bedrijf zegt niet op te dikken tot een grote inflexibele organisatie, maar zich voortdurend te blijven ontwikkelen als ecosysteem. Zoveel mogelijk onbelemmerd waarde creĆ«ren, door de combinatie van expertbedrijven die een autoriteit zijn op hun gebied, en het waarborgen van samenhang door effectieve samenwerking. Het streven is iedere keer te komen tot de beste fit van expertises op basis van de klantvraag. 

Groei en ambities 

De organisatie is de laatste jaren hard gegroeid, zowel in het aantal expertbedrijven als in omzet en aantal collegaā€™s. Zo versterkte Conclusion zich het afgelopen jaar met drie partijen aan de business- en datakant, Hot Item, Yellowtail en Davinci Consulting, na eerder al KWD Resultaatsmanagement, myBrand en Nextmoves te hebben verworven. 

Door de aanhoudende investeringen in strategische versterkingen, gecombineerd met organische groei, wordt Conclusion naar eigen zeggen steeds vaker ingeschakeld voor samenhangende oplossingen rond de grote strategische vraagstukken op het snijvlak van business en IT. Conclusion stelt dat hun eigen ecosysteemgedachte daar goed op aansluit; daar waar het ene expertbedrijf is gespecialiseerd in cloudmanagement, is het andere leidend op het gebied van low code development, agile coaching of procesoptimalisatie. In partnerschap met haar klanten en soms partners, beoogt Conclusion het hele spectrum te organiseren, wat vereist is voor succesvolle digitale transformaties. 

MVO

Conclusion kenmerkt zich door een focus op opdrachtgevers met grote maatschappelijke relevantie, die een multidisciplinaire aanpak vereisen om de juiste balans te realiseren in weerbaarheid, wendbaarheid en onderscheidend vermogen. Kenmerkende grote klanten op dat gebied zijn onder andere ProRail (sinds 2013), APG (2014), NS (2015), Royal Flora Holland (2017), Eneco (2018), Heijmans en Facilicom (2019).

Naast de eigen dienstverlening, besteedt Conclusion aandacht aan de maatschappelijke bijdrage. Het MVO-beleid stelt duidelijk dat Conclusion gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet en zoveel mogelijk participeert. Aan de hand van drie Sustainable Development Goals is het Conclusion Cares-programma ingericht om concrete vooruitgang te bereiken: goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) en Klimaatactie en milieu (SDG 13). Ter illustratie, Conclusion werkt structureel samen op het gebied van duurzaamheid met de Anders Reizen-coalitie en de Economic Board Utrecht. Ook is de IT-dienstverlener betrokken bij kortere partnerships met verschillende lokale initiatieven zoals Tech tegen Corona en Stichting Leergeld. De MVO-activiteiten worden gemonitord en erkend middels ISO14001-certificering, de CO2 prestatieladder (niveau 3) en Ecovadis Sustainability Ranking. 

Tijdlijn

2017-2021

Aanhoudende groei door autonome ontwikkeling, in combinatie met strategische overnames: o.a. Furore Informatica (2017), myBrand (2018), KWD Resultaatmanagement en Nextmoves (2019), Yellowtail en Hot Item (2020), Davinci Consulting (2021). Focus op samenhangende multidisciplinaire dienstverlening rond digitale transformaties. Omzet ā‚¬240 miljoen; 1.742 medewerkers

2016

Investeringsmaatschappij NPM Capital verwerft de IT-onderdelen van Conclusion; de overige onderdelen gaan verder als de Future Groep. Hierdoor kan Conclusion zich volledig richten op verdere versterking van het ecosysteem rond IT-services en Business transformatie. Omzet ā‚¬145 miljoen; 1.000 medewerkers

2014

Afsplitsing Conclusion met alle IT-activiteiten. Future Groep gaat verder als met non-IT adviesportfolio.

2012

Engbert Verkoren algemeen directeur. Strategische heroriƫntatie in IT en non IT-service lines

2005

Ewyckgroep heet voortaan Conclusion. Omzet ā‚¬60 miljoen; 24 werkmaatschappijen; 1.000 medewerkers

1997

Oprichting Ewycksgroep door Roelof Bijlsma en Erik Haller, als zakelijke dienstverlener op het gebied van human capital, communicatie, organisatie en technologie.

Case

Een stap in verduurzaming

De Europese energiemarkt is door drie grote veranderingsprocessen gegaan. Allereerst is in de jaren 90 de energiemarkt geliberaliseerd (met een flinke golf aan fusies, overnames en nieuwkomers tot gevolg). Ook Eneco, een van de drie grootste spelers in Nederland, is in de jaren 90 ontstaan vanuit de gemeentelijke nutsbedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Daarna startte de energietransitie, waarbij de energiesector zich inzet voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie (zoals zonne- en windenergie) om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan onze klimaatdoelstellingen en de opwarming van de aarde te beperken. Tot slot is er een digitale transformatie gaande.

Lees meer
Case

Verslimmen van processen met digitale tweeling

Een ambitieuze bouwonderneming met een uitgesproken maatschappelijke en innovatieve agenda, dat vraagt om een IT-dienstverlener die op alle fronten meebeweegt. Goed toegeruste medewerkers die optimaal worden gefaciliteerd met de juiste hardware, software en connectiviteit zijn een voorwaarde voor innovatie. Heijmans moet staan als een huis. Hoewel Heijmans graag zelf bepaalt hoe en waar moet worden geĆÆnnoveerd, trekken Conclusion en Heijmans samen op.

Lees meer
Case

Datagedreven werken

De NS ziet graag een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Om aan die verwachtingen te kunnen voldoen heeft de NS betrouwbare informatie over uiteenlopende processen nodig. Datagedreven werken stelt het spoorwegbedrijf in staat beter te rapporteren, maar ook processen (realtime) aan te sturen, en klanten te voorzien van een persoonlijk realtime advies of aanbod. Voor het maken van de omslag naar een datagedreven organisatie schakelde NS Hot ITem in.

Lees meer
15 nov. 2021

Conclusion wil een full servicepartner voor digitale transitie voor haar klanten zijn. Om de klant op alle cruciale domeinen zo optimaal mogelijk te bedienen, heeft Conclusion in de afgelopen twaalf maanden opnieuw een aantal ontwikkelingen en overnames doorgaan. De provider nam onder andere Hot ITem groep, full service digital agency platform 4NG en MBS (Microsoft Business Solutions, voorheen onderdeel van KPMG) over om zich te versterken op het gebied van data, digital experience en enterprise applicaties. Met de meest recente overname van mediaan. betreedt Conclusion ook de Duitse en Belgische markt. Verder nam het D&A Medical Group over om de positie in de zorg te verstevigen. En in het begin van 2021 verwelkomde Conclusion Yellowtail al Davinci Consulting om de strategie- en consultancy competentie in de financiƫle markt te versterken. Het IT-bedrijf wil zowel organisch als door overnames zich continu blijven vernieuwen en verbeteren. Om de steeds veranderende en complexere vraag uit de markt te kunnen blijven beantwoorden, investeert Conclusion in de ontwikkeling van strategische expertises.

De koers is duidelijk: Conclusion wil meerjarige partnerships aangaan met klanten. Daarbij wil de provider zich een autoriteitspositie op het gebied van samenhangende dienstverlening toe-eigenen en altijd een strategische gesprekspartner zijn voor klanten met de complexere business vraagstukken. Om vragen omtrent ontwikkeling en implementatie van digitale transformaties te realiseren heeft Conclusion het TWO-model in het leven geroepen, een diagnostisch hulpmiddel om samen met het business en IT-management afhankelijkheden, blokkades en versnellers scherp te krijgen. Ook zijn onder andere de platformen FUEL (future user experience level) en CARS (Conclusion advanced readiness scan) ontwikkeld om nog betere ondersteuning te bieden aan klanten.