Digital Realty

Rollen

Digital Realty
-
 • Datacenter & Infra Services 8,9 N=11
 • Managed Services
 • Software Services
 • Data Intelligence
 • Technology & Business Transformation

Diensten binnen Datacenter & Infra Services

Digital Realty
-
 • Colocatie 9,1 N=11
 • Inter-connectivity 9,1 N=7
 • Data-architectuur
 • Onsite Support
 • Back-up

Diensten binnen Managed Services

Digital Realty
-
 • Technisch Applicatiebeheer
 • Werkpleksupport
 • Werkplekmanagement
 • Managed Infrastructure
 • System Integration
 • Security Management

Diensten binnen Software Services

Digital Realty
-
 • Maatwerk softwareontwikkeling
 • Implementatie en/of functioneelbeheer
 • Low-code/No-code

Diensten binnen Data Intelligence

Digital Realty
-

Er zijn geen diensten binnen Data Intelligence

Diensten binnen Technology & Business Transformation

Digital Realty
-
 • Platform Engineering
 • Advanced Public Cloud Management
 • Modern Software Engineering
 • Cloud Security Operations
 • Cloud Financial Management
 • Cloud-Native Business Innovation

De rol en/of dienst is van toepassing op Digital Realty:

 • Wel (voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen)
 • Wel (onvoldoende evaluaties in de studie)
 • Niet

Customer Delight

Customer Delight Score

-

Digital Realty

-

-

Marktgemiddelde

-

Fan Score

-

Digital Realty

-

-

Marktgemiddelde

-


Competenties

Hoogste score binnen competenties:

-

-

Digital Realty

-

-

-

Klantgerichtheid

Hoogste score binnen klantgerichtheid:

-

-

Digital Realty

-

-

-

Aantal evaluaties per sector

* De percentages kunnen een procent afwijken van wat er is gepubliceerd in het boek. Daar kiezen wij ervoor om te werken met afgeronde percentages; waardoor de optelsom van deze percentages niet altijd uitkomt op 100%. Op de website is dat echter niet mogelijk.


2

Aantal jaren in de studie

11

Aantal evaluaties in de studie

Vergelijk met ander IT-bedrijf:

Vergelijk met andere jaargang:

Bedrijfsprofiel

Interxion, opgericht in Nederland in 1998, is in 2020 overgenomen door Digital Realty en sinds september 2022 volledig geïntegreerd. Dit beurs-genoteerde datacenterplatform bedient klanten vanuit 290 datacenters in 26 landen wereldwijd. PlatformDIGITAL® van Digital Realty biedt oplossingen voor de versnelling van de datagestuurde digitale transformatie en het future proof maken van organisaties, in lijn met hun businessstrategie. Om data strategisch te kunnen benutten zijn volgens Digital Realty optimale dekking, maximale connectiviteit, voldoende capaciteit en controle van cruciaal belang. Ook het leggen van een gedegen fundament mag niet worden onderschat, waarbij – voorsorterend op verdere globalisering en cloud onramps (diensten die workloads deels naar de cloud en deels naar colocaties brengen) – kan worden voldaan aan de eisen die in de toekomst aan IT worden gesteld. Een van de trends is volgens Digital Realty dat data waarmee organisaties hun business ondersteunen zich niet alleen meer in het bedrijfsnetwerk bevinden, maar door samenwerkingsverbanden ook daarbuiten – die data komen fysiek samen in datacentra. Diezelfde datacentra bieden ook de basis voor het creëren en bundelen van data dankzij technologieën en trends zoals artificial intelligence, Internet of Things en edge computing. Daarvoor is er behoefte aan een toekomstvaste infrastructuur – datacentra en netwerken – die dergelijke technologieën kan facilteren. De platformaanbieder geeft aan dat ‘cloud-only’ geen haalbare optie is voor organisaties en dat de implementatie van een hybride IT-architectuur uitkomst biedt. Zij biedt om die reden maximale connectiviteit, bovenop het internet, en toegang tot iedere public cloud: drie kernpunten in de datacenterstrategie waarmee de onderneming, als significant onderdeel van het IT-palet, het kunnen inspelen op business- en maatschappelijke trends mogelijk maakt.

Veilig en flexibel fundament voor dienstverlening

Solvinity levert Secure Managed IT Services in de publieke, private en hybride cloud voor organisaties met hoge beveiligingseisen. Door een toenemende vraag naar een veilige (multi)cloudoplossing en de behoefte om deze onder te brengen in een Nederlands datacenter, heeft het IT-bedrijf jaren geleden gekozen voor de datacenters van Digital Realty. Tegenwoordig levert Solvinity hybride multicloudoplossingen en faciliteert het CI/CD met 'Integrated Delivery'. Dit is een door Solvinity ontwikkeld softwarereleasemodel waardoor organisaties nieuwe functionaliteiten op een voorspelbare en veilige manier kunnen uitbrengen zonder verlies van snelheid. Daarvoor zijn goede connectiviteit, een betrouwbare verbinding en flexibiliteit nodig. Deze oplossing wordt gehost op de private cloud van Solvinity bij Digital Realty, maar het is ook mogelijk om indien nodig zeer snel op te schalen naar de public cloud. Bovendien kan via een enkele high-performance verbinding vanuit elk Digital Realty-datacenter een directe connectie worden gelegd met meerdere publieke clouds. Solvinity ervaart de datacenters van Digital Realty als het juiste fundament voor de eigen dienstverlening, dankzij de uitstekende faciliteiten, de benodigde flexibiliteit, alle nodige connectiviteitsopties en de match met de strenge securityeisen van zijn klanten. Door de schaalgrootte kunnen Solvinity en zijn klanten hiervan profiteren en meegroeien.

Aantal medewerkers

Nederland 150
Wereldwijd 3.030

Omzet (2021)

Nederland -
Wereldwijd 3,8 mld. EUR

Technologie- en platformpartners

Digital Realty biedt directe toegang tot alle grote cloudplatformen.

Compliancy standaarden en richtlijnen

ISO 22301, IS0 27001, ISO 50001, ISAE 3000/SOC2 Type II, ISAE 3402/SOC1 Type II, PCI DSS

(Focus)sectoren

Financiële dienstverlening, IT & Telecom, Overheid/Publieke dienstverlening, Productie & Industrie, Retail & Consumentengoederen, Transport & Logistiek, Zakelijke dienstverlening, Zorg

Vestigingen in Nederland

Amsterdam, Schiphol-Rijk

Locatie datacenter(s) in Nederland

Amsterdam Metropool Regio

Datacenter Tier

Tier 3, Tier 4

Energievoorzieningen en verwerking van energie

Grondwaterkoeling via ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) en een restwarmte-uitkoppeling op de AMS5-locatie

Geografische focus

In Nederland Metropool Amsterdam; wereldwijd in 26 landen op alle continenten

Tijdlijn

2020

Overname door Digital Realty;

Omgedoopt tot 'Interxion: A Digital Realty Company'

2011

Interxion wordt beursgenoteerd aan de NYSE

2007

De financiële crisis zorgt indirect voor een groei van de cloud; Interxion groeit mee

Interxion bouwt haar zesde datacenter in Amsterdam: AMS6

2002

De internet bubbel klapt: Interxion krimpt om vervolgens verder te groeien

1998

Oprichting Interxion in Amsterdam

Portfolio

Interxion, opgericht in Nederland in 1998, is in 2020 samengegaan met Digital Realty en daarna beter bekend als ​‘Interxion: A Digital Realty Company’. De aan de NYSE genoteerde datacenteraanbieder heeft het EMEA hoofdkantoor in Hoofddorp en Londen en bedient klanten vanuit 290 datacenters in 22 landen wereldwijd. 

Interxion levert cloud- en carrierneutrale datacenterdiensten die via meer dan 700 connectiviteitsproviders toegang geven tot connectiviteits‑, cloud- en contenthubs overal te wereld. Via dit wereldwijde gecreerde platform, PlatformDIGITAL, ondersteunt Interxion haar klanten tevens met diensten om de ​‘data gravity’ uitdagingen te adresseren: het vraagstuk rond de allocatie van data, geografische locatie van data en de software die de data moet verwerken. De datacenterprovider stelt zich te willen onderscheiden door haar wereldwijde netwerk en brede portfolio geleverd via PlatformDigital. Interxion wil haar missie realiseren door een aantal hoofddiensten te leveren: het bewerkstelligen van connected communities, het aanleggen en waar nodig opnieuw aanleggen van infrastructuur, hybride cloudmigratie, het optimaliseren van data-uitwisseling en het met elkaar verbinden van internationale netwerken. En zo die relevante schakel te kunnen invullen in de toekomstvaste infrastructuur van haar klanten.

Marktfocus

Interxion richt zich met name op organisaties die realtime en bedrijfskritische applicaties gebruikenvoor klanten in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening, productie, retail, energiesector, gezondheidszorg enconsumentenproducten. Daarnaast de IT dienstverleners, system integrators en carriers. Interxion heeft 290 datacenters in vijf regio’s: Afrika, Azië-Pacific, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Met deze uitgebreide infrastructuur wil Interxion bedrijven die volledig afhankelijk zijn van internet om wereldwijd zaken te doen, helpen om optimaal gebruik te maken van internetfunctionaliteit. 

Visie op IT-dienstverlening

Het idee van een verbonden samenleving was het uitgangspunt voor de oprichters van Interxion. Om die reden zijn de datacenters gelokaliseerd in regionale gebieden vanuit waar alle diensten worden geleverd en waarbij ze elkaar overlappen, aanvullen en versterken. De missie van Interxion is om bedrijven en hun IT toekomstbestendig te maken met oog voor duurzaamheid. 

De behoefte aan data-verwerking, ‑opslag en connectiviteit zal de komende jaren alleen maar groter worden, aldus Interxion. De samenwerking wordt vertaald naar de koppeling en uitwisseling van de verschillende datastromen (connected communities). Ook zullen technologische ontwikkelingen zoals AI, Edge, 5G, IoTen blockchain in stroomversnelling komen.Het is dus essentieel om na te denken over de benodigde infrastructuur bij de creatie, het onderhoud, de opslag en de locatie van data. Op centrale en tevens goed beveiligde locaties zoals deze datacenters, is dit energie-efficiënt en kostenbesparender dan dat organisaties zelf hun IT-infrastructuur onderhouden. 

Strategie en werkwijze 

Het bedrijf wil haar klanten helpen om de IT- en de businessstrategie synchroon te laten lopen en daadwerkelijk te verbinden (Connected communities). Om die reden heeft Interxion de rol van leverancier aangepast naar een bredere, meer faciliterende rol. De teams van Interxion bestaan naar eigen zeggen uit experts die afkomstig zijn uit de branches waarin het bedrijf actief is zoals digitale media, cloud, enterprises, financiële dienstverlening en system integrators. 

Interxion onderscheidt drie fasen bij de migratie naar de cloud: adoptie en integratie, migratie van businessapplicaties, en het bouwen en onderhouden van dataplatforms. Daarbij richt de datacenterprovider zich op het implementeren van hybride cloudnetwerken. De datacenters zijn daarbij volgens Interxion zo gebouwd dat ze flexibel en wendbaar zijn en continu worden geoptimaliseerd en geïnnoveerd. Zij zijn de pijlers onder PlatformDigital. Interxion stelt dat voor de digitale transformatie een toekomstvaste infrastructuur essentieel is en bij de keuze van datacenters de locatie zeer relevant. De drie elementen die hierbij van belang zijn: bovenop het internet zitten, gemakkelijke directe toegang hebben tot publieke clouds als Azure, Amazon Web Services, Google en IBM en maximale connectiviteit. Om realtime processen zoals sociale netwerken en live streamers te waarborgen, moet er een continu verbonden netwerk bestaan dat gebaseerd is op voldoende datacenters, gateways en stabiele platformen.

Picture1

MVO

 • Datacenter op groene energie

Door de huisvesting van datacenters te centraliseren en te investeren in Warme en Koude Opslag, wil InterXion ht totale verbruik zo laag mogelijk houden. Dit dient als alternatief voor het inrichten van een eigen serverruimte voor ieder seperaat bedrijf. Sinds drie jaar draait InterXion volledig op groene energie. Dit eist de organisatie ook van haar energieleveranciers; alle energie dient afkomstig te zijn van bronnen als waterkrachtcentrales, aangevuld met zon- of windenergie. Daarbij werkt InterXion aan initiatieven om restwarmte van de servers te hergebruiken. 

 • Efficiente koeling op basis van Koude Warmte Opslag 
 • Actief deelnemer in duurzaamheidsinitiatieven van onder meer Amsterdam Economic Board, GreenIT, DDA en NL Digital
 • Diversiteit & Inclusiviteit werkgroep opgericht in 2020 met concrete doelen op gebied van filantropie en inclusiviteit binnen organisatie en leveranciersportfolio

Groei en ambities 

De locatie voor de groeiende behoefte van de IT-infrastructuur binnen onze samenleving zijn datacenters. Interxion wil van deze groei in de digitale transformatie significant profiteren en heeft met haar PlatformDIGITAL de ambitie die benodigde toekomstvaste infrastructuur in huis te hebben voor klanten wereldwijd. 

"Business verbinden met techniek": De Cross Connect

Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan ‘connected communities’, wil InterXion het mogelijk maken om bedrijven met elkaar te verbinden. Dit gebeurt door het toepassen van techniek ofwel de zogenaamde 'cross connect'. Omdat de servers allemaal in hetzelfde pand aanwezig zijn, is er veel mogelijk op het gebied van anonieme data-uitwisseling: cross connect. Dat gaat sneller dan wanneer er connecties met servers aan de andere kant van de wereld gemaakt moeten worden. Zo kunnen instellingen die de verkeersstromen in een stad monitoren direct worden ‘geconnect’ met de partij die de stoplichten regelt. Of de huidige medische onderzoeken naar Covid-19: juist daar zijn zulke snelle resultaten geboekt omdat partijen ‘onder water’ veilig en snel met elkaar zijn verbonden. Door die uitwisseling kon er bijvoorbeeld veel sneller een coronavaccin op de markt komen.