SLTN

Rollen en diensten

SLTN
-
 • Managed Services 7,6 N=27
 • Software Services
 • Data Intelligence
 • Business Technology
 • Interconnected Infrastructure

Diensten binnen Managed Services

SLTN
-
 • Technisch Applicatiebeheer 7,2 N=11
 • Werkpleksupport 7,0 N=15
 • Werkplekmanagement 6,9 N=14
 • Managed Infrastructure 7,8 N=25
 • System Integration 7,7 N=10
 • Security Management 8,1 N=11

De rol en/of dienst is van toepassing op SLTN:

 • Wel (voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen)
 • Wel (onvoldoende evaluaties in de studie)
 • Niet

Customer Delight

Customer Delight Score

-

SLTN

-

-

Marktgemiddelde

-

Fan Score

-

SLTN

-

-

Marktgemiddelde

-


Competenties

Hoogste score binnen competenties:

-

-

SLTN

-

-

-

Klantgerichtheid

Hoogste score binnen klantgerichtheid:

-

-

SLTN

-

-

-

Aantal evaluaties per sector

* De percentages kunnen een procent afwijken van wat er is gepubliceerd in het boek. Daar kiezen wij ervoor om te werken met afgeronde percentages; waardoor de optelsom van deze percentages niet altijd uitkomt op 100%. Op de website is dat echter niet mogelijk.


1

Aantal jaren in de studie

33

Aantal evaluaties in de studie

Vergelijk met andere IT-provider:

Vergelijk met andere jaargang:

Bedrijfsprofiel

SLTN is een van de grotere IT-bedrijven in private handen, opgericht in 1997, die haar diensten opdeelt in twee primaire categorieën. De eerste categorie betreft de techniek, waartoe unified communications, werkplekken, datacenters, cloud en cybersecurity behoren. De tweede categorie omvat alle activiteiten die te maken hebben met data, programmeren en artificial intelligence. SLTN is actief in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de rijks- en lokale overheid. Het bedrijf groeit elk jaar stevig en heeft in haar recente boekjaar een omzet van 204 miljoen euro gerealiseerd. SLTN onderscheidt zich naar eigen zeggen door veel te investeren in vakkundig en gemotiveerd personeel dat echt betrokken is bij haar klanten en het te leveren resultaat. SLTN stelt actief een brede multi vendor-strategie te hanteren, waardoor zij haar klanten onafhankelijk kan adviseren en de gekozen oplossingen kwalitatief en betaalbaar kan beheren. SLTN stelt zich nadrukkelijk bezig te houden met MVO. Zo heeft het pand in Hilversum de hoogst mogelijke energiewaarde en is het wagenpark nu al voor meer dan 25% volledig elektrisch.

Minder beheerlast en lagere kosten

SRK Rechtsbijstand BV levert juridische hulp voor de klanten die bij verschillende verzekeraars een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Tevens biedt de organisatie met het label Brandmeester (BrandMR) toegankelijke en betaalbare rechtshulp aan klanten zonder rechtsbijstandverzekering. SRK Rechtsbijstand BV is een voortzetting van de Stichting SRK Rechtsbijstand. Op 1 juli 2019 zijn de activiteiten op het gebied van rechtshulp overgegaan van de stichting in een geheel nieuw bedrijf. De bestaande IT-infrastructuur ging op dat moment over naar DAS Rechtsbijstand. SRK moest hierdoor een volledig nieuwe infrastructuur opbouwen. SRK is daarom op zoek gegaan naar een leverancier met diensten op het gebied van kantoorautomatisering, werkplekken en het ontwikkelen en updaten van een IT-infrastructuur. In de IT-visie van SRK staan de publieke cloud en Software-as-aService (SaaS) centraal. In samenspraak met SLTN heeft SRK gekozen voor een volledig op Microsoft Azure gebaseerde cloudoplossing. Door de cloud- en SaaS-strategie zijn er geen tweehonderd servers meer nodig, zoals in de oude SRK-omgeving, maar nog maar dertig. Dit betekent voor SRK minder beheerlast en lagere kosten. SLTN verzorgt het dagelijks beheer, de updates en de beveiliging van de IT-omgeving. De juristen van SRK zijn bij het opbouwen van een valide case volledig afhankelijk van dossiervorming. Elke jurist heeft een persoonlijke laptop, die door SLTN met behulp van Microsoft cloudtechnologie op afstand wordt beheerd. Via hun laptop maken zij gebruik van Office met integraties met de dossiermanagement-SaaS-oplossing. Daarbij heeft SRK de stap gemaakt naar agile werken, wat wordt bevorderd door het werken met SharePoint en OneDrive. Tot slot heeft SRK een nieuwe CRM-omgeving gerealiseerd, inclusief een portal waarop klanten van SRK kunnen inloggen.

Aantal medewerkers

Nederland 500

Omzet (2020)

Nederland 200 mln. EUR

Technologie- en platformpartners

Amazon Web Services, Cisco, Dell, HPE, Microsoft, Nutanix, Oracle, Rubrik, VMware

Compliancy standaarden en richtlijnen

ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISAE 3402 Type II, NEN 4400, NEN 7510

Verwacht in 2021: ISO 20000, ISO 22301, SOC2

(Focus)sectoren

Financiële dienstverlening, Overheid/Publieke dienstverlening, Zakelijke dienstverlening, Zorg

Locaties (in Nederland)

Almere, Hilversum, Oss

Focus klantgroep

Corporates, MKB+, 100-5.000 werkplekken.

Datum van oprichting

1997

Locatie datacenter(s) in Nederland

Waalwijk en Groenekan

Eigenaarschap

DGA en ING

Overnames van het afgelopen jaar

In 2019 HPS Connectivity Solutions overgenomen

Cloudhyperscaler focus

Amazon Web Services, Google Cloud, IBM, Microsoft Azure

Portfolio

SLTN is een van de grotere IT-bedrijven in private handen, opgericht in 1997, die haar diensten opdeelt in twee primaire categorieën. De eerste categorie betreft de techniek waartoe unified communications, werkplekken, datacenters & Cloud, networking en cybersecurity behoren. De tweede categorie omvat alle activiteiten die te maken hebben met data, programmeren en artificial intelligence. Het bedrijf groeit elk jaar stevig en heeft in haar recente boekjaar een omzet van 204 miljoen euro gerealiseerd. SLTN onderscheidt zich naar eigen zeggen door veel te investeren in vakkundig en gemotiveerd personeel dat echt betrokken is bij haar klanten en het te leveren resultaat. SLTN stelt actief een brede multivendor-strategie te hanteren waardoor zij haar klanten onafhankelijk en deskundig kan adviseren en de gekozen oplossingen kwalitatief en betaalbaar kan beheren. SLTN stelt zich nadrukkelijk bezig te houden met MVO. Zo heeft het pand in Hilversum de hoogst mogelijke energiewaarde en is het wagenpark nu al voor meer dan 25% volledig elektrisch.

Marktfocus

Klanten van SLTN voor de managed dienstverlening zijn ondernemingen tot ongeveer vijfduizend medewerkers. SLTN is actief in diverse sectoren, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de rijks- en lokale overheid. Met name in de zorg is SLTN naar eigen zeggen een gerenommeerde speler. Het bedrijf ziet in deze markt veelal horizontale verzoeken’, waarbij er gedurende het hele proces; vanaf het meedenken aan nieuwe IT strategie tot aan de uitvoering en het beheer, wordt gewerkt in nauwe samenwerking met de klant. Daarnaast neemt SLTN een toenemende behoefte aan domotica in de zorg waar, die middels open standaarden geïntegreerd kunnen worden in de overige IT percelen. Door middel van investeringen in kennis en producten alsmede gespecialiseerde overnames kan SLTN aan de toenemen vraag hiernaar blijven voldoen. Ook de integratie van private GSM oplossingen als integraal onderdeel van het netwerk is een specialisatie van SLTN

Visie op IT-dienstverlening 

De verbindende factor tussen alle facetten van het bedrijf is volgens SLTN het streven naar een lange termijn relatie met haar klanten. Deze lange termijn relatie probeert SLTN op te bouwen door enerzijds te investeren in de relatie en innovatie en anderzijds mee te denken met de klant en haar eigen medewerkers te stimuleren om zich verantwoordelijk te voelen voor de klant. Het bedrijf zegt veel waarde te hechten aan eigen wijsheid’, waarbij ook née’ kan worden gezegd tegen de klant als SLTN niet achter de gekozen oplossing staat. 

SLTN is zich er naar eigen zeggen bewust van dat veel bedrijven zich niet willen bezighouden met de complexe IT-terminologie als SaaS of PaaS. Klanten willen het gewoon geregeld hebben tegen voorspelbare kosten, voorspelbare functionaliteit met bijbehorende Service Level Agreement, aldus SLTN. Door de toenemende complexiteit van IT ziet SLTN een grotere rol weggelegd voor full service IT-providers in het volledig ontzorgen van organisaties op het gebied van IT alsmede het adviseren bij security dilemma’s. Security heeft levenstijden van veel producten ingekort en SLTN ziet bedrijven worstelen met de vraag wat wijsheid is: het kostbare implementeren van nieuwe systemen of het updaten van securitysystemen waarvan niet zeker is hoe lang het nog meegaat. Waar bijvoorbeeld domotica producten vroeger aangeschaft werden voor acht tot tien jaar, is deze life cycle door veiligheidsupdates en nieuwe software tegenwoordig een stuk korter. Het is niet altijd duidelijk voor klanten waar de grens ligt tussen software updates en dure investeringen in nieuwe systemen. Hierbij is een langetermijnprognose een lastige maar belangrijke factor: de klant wil voorspelbaarheid en zekerheid, ook als IT vraagt om flexibele, — en voor leken veelal ingewikkelde -, oplossingen.

Strategie en werkwijze 

SLTN geeft aan haar portfolio momenteel zo veel mogelijk utility based as a managed service’ aan te bieden. Het bedrijf zegt in de afgelopen jaren van veel klanten te hebben gehoord dat ze meer aan de hand genomen willen worden door de expert’. Veel klanten gaven aan niet bezig te willen zijn met wijzigingen in het IT-landschap maar van de provider te verwachten dat het gewoon geregeld is’. Daarbij wil de IT-provider investeringen in de private cloud verhogen en tevens de partnerships met public Cloud aanbieders uitbreiden. Daarnaast werkt SLTN naar eigen zeggen aan de opkomende markt van edge computing met het Internet of Things en de integratie hiervan met de organisatie netwerken. 

Kernwaarden

 • Waarmaken wat je belooft
 • Lange termijn relatie aangaan
 • Meedenken
 • Kwaliteit
 • Onafhankelijk

MVO-doelstellingen

SLTN leidt jaarlijks acht tot tien stagiaires op voor een toekomst in de IT en betrekt waar mogelijk mensen met een arbeidsachterstand of een fysieke beperking aan. Het pand is toegankelijk gemaakt voor deze groep medewerkers. Daarnaast heeft het pand de hoogste status van duurzaamheid en is het volledig losgekoppeld van het gasnetwerk. Het wagenpark is voor meer dan 25% volledig elektrisch. Het bedrijf investeert momenteel in het project IT for kids’, waarbij oude hardware wordt gerecycled en de opbrengst hiervan wordt gebruikt om kansarme kinderen te kunnen laten sporten. 

Groei en ambities 

SLTN wil de komende jaren op de huidige manier doorgroeien. Het bedrijf wijdt haar groei aan het merkonafhankelijke beleid en het brede portfolio waardoor de IT-provider goed kan inspelen op de wensen van de klant. Hieronder vallen ontwerp, migratie, beheer, werkplekken, datacentrum, managend databeheer en in toenemende mate ook kennis over artificial intelligence en domotica. De overnames van Inter Access en van Jongens van Beheer hebben in combinatie met autonome groei gezorgd voor een sterke groei in managed services. In 2019 heeft SLTN een meerderheidsbelang genomen in HPS Connectivity Solutions (HPS) waarmee het haar portfolio verder heeft verbreed op het gebied van Mitel VOIP en connected health-oplossingen. 

Tijdlijn

2021

April grens 200 miljoen omzet doorbroken

2019

Uitkoop van Rabo door DGA samen met ING

Overname HPS

2017

Overname Jongens van Beheer

2013

Overname Inter Access en verhuizing naar Hilversum

2009

Terugkoop door oprichter en DGA Eugene Tuijnman en Rabo PE

2007

Verkoop SLTN aan TDM Holdings

2003

Acquisitie Ovation

1997

Oprichting

Case

SLTN helpt Jeugdbescherming Amsterdam met haar missie: "ieder kind veilig"

De missie van Jeugdbescherming Amsterdam is ‘Ieder kind veilig’. Die missie is alleen te realiseren als ook alle persoonsgegevens goed beschermd zijn en de informatievoorziening goed op orde is. Omdat SLTN al meer dan tien jaar de IT-dienstverlener van Jeugdbescherming Amsterdam is, is de samenwerking inmiddels gebaseerd op domeinkennis én vertrouwen. Met als resultaat dat SLTN haar klant gevraagd en ongevraagd scherp houdt.

Lees meer
Case

SLTN en Reasult: complex cijferwerk voor de vastgoedsector is gebaat bij de cloud

Wie een stuk grond koopt en er een kantoorgebouw of appartementencomplex neerzet, wil zeker weten dat de investering wordt terugverdiend. De vastgoedsector is sterk afhankelijk van goede financiële modellen en rapportages. De software van Reasult is hierbij een belangrijk instrument. De klanten van Reasult zijn grote investeerders en projectontwikkelaars die hoge eisen stellen aan beschikbaarheid en performance.

Lees meer
01 nov. 2021

SLTN heeft de afgelopen maanden de focus gelegd op het uitbreiden van missiekritieke telefonie en op connected health op basis van een clouddesk platform. HPS is inmiddels volledig geïntegreerd in de totaaloplossing. De acquisitie, begonnen in november 2019, werd in gang gezet om klanten beter te kunnen bedienen op de verschillende domeinen in de zorg. Zo haalde het IT-bedrijf met de overname zorgdomotica- en communicatie uit de cloud in huis en integreerde SLTN sensoren op basis van Cloud API. Om de zorg zo goed mogelijk tot dienst te zijn, zorgt SLTN voor een totale ketenverantwoordelijkheid. Zo kunnen storingen makkelijker gedetecteerd en opgelost worden.

SLTN houdt hierbij als uitgangspunt: 'Het is morgen anders'. Wat als er nieuwe sensoren komen? Wat als er nieuwe software is? Door af te stappen van het 'kastje aan de muur', en een open platform te creëren, wil SLTN haar technologie dynamisch en up to par houden.