Solvinity

Rollen

Solvinity
-
 • Datacenter & Infra Services
 • Managed Services 7,5 N=18
 • Software Services
 • Data Intelligence
 • Technology & Business Transformation

Diensten binnen Datacenter & Infra Services

Solvinity
-
 • Colocatie
 • Inter-connectivity
 • Data-architectuur
 • Onsite Support
 • Back-up

Diensten binnen Managed Services

Solvinity
-
 • Technisch Applicatiebeheer 7,4 N=9
 • Werkpleksupport 7,0 N=7
 • Werkplekmanagement 7,3 N=7
 • Managed Infrastructure 7,9 N=14
 • System Integration 7,0 N=7
 • Security Management 7,7 N=10

Diensten binnen Software Services

Solvinity
-
 • Maatwerk softwareontwikkeling
 • Implementatie en/of functioneelbeheer
 • Low-code/No-code

Diensten binnen Data Intelligence

Solvinity
-

Er zijn geen diensten binnen Data Intelligence

Diensten binnen Technology & Business Transformation

Solvinity
-
 • Platform Engineering
 • Advanced Public Cloud Management
 • Modern Software Engineering
 • Cloud Security Operations
 • Cloud Financial Management
 • Cloud-Native Business Innovation

De rol en/of dienst is van toepassing op Solvinity:

 • Wel (voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen)
 • Wel (onvoldoende evaluaties in de studie)
 • Niet

Customer Delight

Customer Delight Score

-

Solvinity

-

-

Marktgemiddelde

-

Fan Score

-

Solvinity

-

-

Marktgemiddelde

-


Competenties

Hoogste score binnen competenties:

-

-

Solvinity

-

-

-

Klantgerichtheid

Hoogste score binnen klantgerichtheid:

-

-

Solvinity

-

-

-

Aantal evaluaties per sector

* De percentages kunnen een procent afwijken van wat er is gepubliceerd in het boek. Daar kiezen wij ervoor om te werken met afgeronde percentages; waardoor de optelsom van deze percentages niet altijd uitkomt op 100%. Op de website is dat echter niet mogelijk.


13

Aantal jaren in de studie

21

Aantal evaluaties in de studie

Vergelijk met ander IT-bedrijf:

Vergelijk met andere jaargang:

Bedrijfsprofiel

Solvinity is een landelijke en zelfstandige IT-dienstverlener die secure managed services en outsourcingdiensten levert. Hieronder valt het volledige traject van advies tot het beheer van IT-omgevingen. Het dienstenportfolio bestaat uit vier domeinen, te weten infrastructuur, applicatiediensten, securitydiensten (met SOC2-assurance op zowel de private als de public cloud (Microsoft Azure)) en werkplekdiensten. Solvinity stelt dat de bedrijven en organisaties waarvoor zij werkt, veelal zeer hoge eisen stellen aan de veiligheid en beschikbaarheid, en over complexe infrastructuren beschikken, waarbij veelal meerdere toeleveranciers betrokken zijn. Solvinity levert haar diensten via customer engineeringteams. Elk team bedient, afhankelijk van grootte en complexiteit, tot maximaal tien klanten. Het team is verantwoordelijk voor zowel de bouw als het beheer van de IT-omgeving van de klant. Daarnaast kunnen de engineeringteams voor hun klantprojecten gebruik maken van de kennis en ervaring van hun gespecialiseerde collegaā€™s in de zogeheten competence centers, bijvoorbeeld op het gebied van databasemanagement, public cloud en werkplekdiensten. Deze specialistische teams vergaren hun kennis door training en onderlinge kennisdeling en doen praktijkervaring op door samenwerking met klanten in projecten waar vernieuwingen worden doorgevoerd. Solvinity groeit primair organisch, waarbij alle diensten uitsluitend door eigen medewerkers in Nederland worden geleverd. In het najaar van 2021 heeft Solvinity een meerderheidsbelang genomen in Securify en daarmee haar diensten op het gebied van security en weerbaarheid verder uitgebreid.

Aantoonbaar veilig en compliant in de cloud

Zorgverzekeraar ONVZ werkte jarenlang met eigen datacenters en zelfgebouwde systemen, maar langzamerhand werd duidelijk dat de wetgeving en de toezichthouders steeds strengere eisen stelden aan de beveiliging, de beschikbaarheid en de flexibiliteit van de systemen. Daar kwamen het op peil houden van kennis en het up-to-date houden van de IT-omgeving nog bij. Om ook in de toekomst de zeer gevoelige gegevens die ONVZ verwerkt zorgvuldig en aantoonbaar compliant te kunnen blijven verwerken, heeft de zorgverzekeraar ervoor gekozen om externe expertise aan te trekken. In 2016 is ONVZ de samenwerking aangegaan met Solvinity en is de IT-omgeving verhuisd naar de Solvinity Private Cloud. Om kostenefficiƫnte doorontwikkeling mogelijk te maken Ʃn optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de (private) cloud was standaardisatie en herinrichting nodig. Dit resulteerde onder meer in de oplevering van het project STRAIN (STandaardisatie en RAtionalisatie van de IT-INfrastructuur), waarbij de infrastructuur is gestandaardiseerd volgens de best practices van Solvinity. Hiermee kan ONVZ blijvend voldoen aan de steeds hogere security- en compliance-eisen van onder andere De Nederlandsche Bank en de minimale vereisten van het Center for Internet Security, zodat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun data veilig zijn.

Aantal medewerkers

Nederland 350

Omzet (2021)

Nederland 59 mln. EUR

Technologie- en platformpartners

Amazon Web Services, Axians, Cisco, Citrix, Dell EMC, Google Cloud, HPE, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Azure, NetApp, Oracle, Orange Cyberdefense, Veeam, Vmware

Compliancy standaarden en richtlijnen

ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISAE 3402/SOC1 Type II, SOC2, SOC2 op public cloud (Microsoft Azure), PCI/DSS

(Focus)sectoren

FinancieĢˆle dienstverlening, IT & Telecom, Overheid/Publieke dienstverlening, Transport & Logistiek, Zakelijke dienstverlening, Zorg

Vestigingen in Nederland

Amersfoort, Amsterdam, Assen, ā€˜s-Hertogenbosch

Overnames van het afgelopen jaar

Securify

Cloudhyperscaler Focus

Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure

Portfolio

Solvinity is een landelijke en zelfstandige IT-dienstverlener met ruim driehonderd werknemers. Het bedrijf levert secure managed services en outsourcingdiensten. Daarnaast is de IT-provider consultant op het gebied van duurzaamheid. Solvinity levert diensten aan klanten via customer engineeringteams. Elk team bedient, afhankelijk van grootte en complexiteit, tot maximaal tien klanten. Het team is verantwoordelijk voor zowel de bouw als het beheer van de IT-omgeving van de klant. Daarnaast staan voor specifieke kennisdomeinen competence centers ter beschikking van het team, bijvoorbeeld op het gebied van databasemanagement, public cloud en werkplekdiensten. Solvinity groeit organisch, waarbij alle diensten uitsluitend door eigen medewerkers in Nederland worden geleverd. 

Marktfocus

De belangrijkste markten waar Solvinity zich op richt, zijn de (semi)overheid (zowel centraal als decentraal), de financiĆ«le markt (verzekeraars, banken, pensioenfondsen en hypotheekverstrekkers) en de commerciĆ«le markt (waaronder independent software vendors en zakelijke dienstverlening). 

Visie op IT-dienstverlening 

Voor bedrijven en organisaties die leunen op IT voor hun bedrijfsvoering, is en blijft security een board issue. Om missie- en maatschappijkritische dataveilig te houden en veilig te kunnen uitwisselen in het ecosysteem waarin deze organisaties werken, is een weerbare infrastructuur vereist. Naast een veilige infrastructuur dienen de processen ingericht te worden conform de compliancy richtlijnen van de overheid, De Nederlandsche Bank (DNB) en/ā€‹of de Autoriteit FinanciĆ«le Markten (AFM). Solvinity zegt veel aandacht hieraan te besteden en beschikt als eerste Nederlandse IT-dienstverlener over SOC2-assurance op de zowel de Solvinity Private Cloud als op de Microsoft Azure Cloud. Vanuit deze basis wil Solvinity bedrijven ondersteunen in hun digitale transformatie. De IT-provider levert secure managed services en outsourcingdiensten, waaronder het volledige traject van advies tot het beheer van IT-omgevingen valt. Solvinity focust zich met name op klanten die werken met missiekritische omgevingen die hoge eisen stellen op het gebied van informatiebeveiliging. Het dienstenportfolio bestaat uit vier domeinen, te weten infrastructuur (Solvinity Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services en Google), applicatiediensten (technisch applicatiebeheer, microservices en container platformservices), securitydiensten (met SOC2- assurance op zowel de private cloud als de public cloud (Microsoft Azure)) en werkplekdiensten (gebaseerd op Microsoft Azure en Office 365). Solvinity maakt gebruik van technologieleveranciers als Cisco, Citrix, Dell, HP, Microsoft, NetApp, Orcale, Redhat, Veeam en VMware. Solvinity streeft naar een samenwerking met de klant die wordt gekenmerkt door cocreatie. Door vanaf het begin samen met de klant een groeipad te definiĆ«ren, wil Solvinity zorgen dat de digitale transformatie zo soepel mogelijk verloopt. Solvinity zegt zich te onderscheiden door haar medewerkers die als gemeenschappelijke deler een hoge mate van betrokkenheid en kennis hebben. Dit resulteert volgens de IT-provider in langdurige samenwerkingen met de klant waarbij ondersteuning wordt geboden vanaf het opstellen van de strategie tot aan de uitvoering ervan. 

Strategie en werkwijze 

Solvinity levert de diensten aan haar klanten via customer engineeringteams. Ieder team bedient, afhankelijk van grootte en complexiteit, maximaal tien klanten en ieder team is verantwoordelijk voor zowel de bouw als het beheer van de IT-omgeving van de klant. De teams maken hiervoor gebruik van functionaliteiten uit de Solvinity Cloud of public cloudplatforms als Azure, Amazon Web Services en Google. Alle teams beschikken over de kennis die nodig is om de bewuste klantapplicaties te monitoren, beveiligen en beheren. Daarnaast staan voor specifieke kennisdomeinen competence centers ter beschikking van het customer engineeringteam, bijvoorbeeld op het gebied van databasemanagement, public cloud en werkplekdiensten. Het bedrijf omschrijft haar medewerkers aan de hand van de waarden Vertrouwen, Innovatie, Passie en Samen en investeert veel in de ontwikkeling van haar personeel. De gemeenschappelijke deler van de ā€‹ā€˜Solvineersā€™ is fascinatie voor specialisaties in de techniek, langdurige relaties en een no-nonsens mentaliteit. 

Kernwaarden

 • Veiligheid
 • Betrouwbaarheid
 • Creativiteit
 • Bevlogenheid


MVO

Solvinity streeft naar een structurele groei voor zowel klanten en partners als voor milieu en maatschappij. Er werd besloten om vanaf juni 2008 100% CO2 neutraal te ondernemen. Ieder jaar wordt de totale CO2 uitstoot van Solvinity gemeten en gecompenseerd door de aanschaf van UN emission rights. Tot 2011 lag de nadruk op het reduceren van het energieverbruik, wat resulteerde in een reductie van 75% van het energieverbruik binnen de datacenters. Vanaf 2011 werd het accent verlegd naar een meer holistische aanpak waar bijvoorbeeld het gebruik van energiezuinige autoā€™s voor werknemers actief werd gestimuleerd. Zo zijn op alle vestigingen oplaadpunten voor elektrische autoā€™s aanwezig en bestaat het merendeel van het wagenpark uit energiezuinige autoā€™s. Op alle vestigingen van Solvinity zijn onder andere sensorkranen geĆÆnstalleerd om water te besparen en vindt afvalscheiding plaats volgens strenge normen. 

Groei en ambities 

Solvinity heeft een strategie van organische groei, waarbij alle diensten door eigen medewerkers die in Nederland wonen en werken worden geleverd. Het bedrijf heeft in de afgelopen maanden dan ook geen fusies of overnames gedaan. Het bedrijf volgt een bestendige groeicurve, waarbij het de focus legt op strategische marktsegmenten. Solvinity heeft partnerships opgebouwd met bedrijven als Microsoft, Amazon Web Services en Google om in toenemende mate public clouddiensten te integreren in haar portfolio. Solvinity verwacht dan ook verder te groeien in de public clouddienstverlening en in het beheer en management van die omgevingen. Door nieuwe tools en technologieĆ«n zoals container platforms en automation wil het bedrijf terugkerende beheerwerkzaamheden steeds sneller en efficiĆ«nter kunnen uitvoeren. De tijd die de engineers van Solvinity daarmee besparen, wil de IT-provider investeren in het ontwikkelen van verdere innovatieve technologieĆ«n. 

Case

Lift & Shift migratie

Het Nederlandse zorgstelsel is een van de beste ter wereld, maar het staat wel onder druk door oplopende kosten, als gevolg van onder meer de vergrijzing van onze samenleving. Het Zorginstituut heeft de opdracht ervoor te zorgen dat dit stelsel zowel betaalbaar als van hoge kwaliteit blijft en voor iedereen toegankelijk blijft. De core business van het Zorginstituut bestaat uit informatieverwerking en -verstrekking. Begrijpelijk dus dat het Zorginstituut bij het realiseren van haar doelstellingen afhankelijk is van betrouwbare en stabiele IT-systemen. Overheidsinstellingen moeten bovendien voldoen aan strenge veiligheidseisen (waaronder de zogenaamde Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Kortom, voor het Zorginstituut zijn stabiele en veilige IT-systemen cruciaal.

Lees meer
Case

Modernisatie van de OV-chipkaart

Translink stapt over van de OV-chipkaart naar een nieuwe betaalstandaard voor bankpassen en smartphones. Ook het achterliggende applicatielandschap en de infrastructuur gaan op de schop. Voor de IT-partners van Translink, waaronder Solvinity, betekent dit schaken op twee borden tegelijk.

Lees meer