Sopra Steria Groep

Dit is een challenger-profiel en bevat geen onderzoeksdata.

Rollen en diensten

Sopra Steria Groep
-
 • Managed Services
 • Software Services
 • Data Intelligence
 • Business Technology
 • Interconnected Infrastructure

Diensten binnen Managed Services

Sopra Steria Groep
-
 • Technisch Applicatiebeheer
 • Werkpleksupport
 • Werkplekmanagement
 • Managed Infrastructure
 • System Integration
 • Security Management

De rol en/of dienst is van toepassing op Sopra Steria Groep:

 • Wel
 • Niet

Bedrijfsprofiel

Sopra Steria Groep is een van oorsprong Franse IT-provider die actief is in 25 landen. Sopra Steria zegt zich te onderscheiden door haar hoge mate van klantgerichtheid, lokale aanwezigheid bij haar klanten en de focus op innovatie en digitale transformatie door middel van smart application modernization, banking software en Software-as-aService-oplossingen voor humanresourcemanagement. Sopra Steria onderstreept dat uiteindelijk de bedrijfswaarde van technologie met en door mensen tot stand komt, en ondersteunt haar klanten daarin. De groei van Sopra Steria Groep is in de afgelopen veertig jaar gerealiseerd via zowel organische groei als overnames. De IT-provider, die sinds 2015 ook actief is in Nederland, focust zich in de Benelux op groei binnen de financiële sector en de industrie, met als basis de positie in de (Europese) overheid. De belangrijkste pijlers hiervoor zijn diensten op basis van nieuwe technologieën, smart application modernization en outsourcing. Sopra Steria focust bij de organische groei op smart application modernization, een zienswijze die organisaties inzicht biedt in de toegevoegde waarde van applicatiefuncties en hoe die te verbeteren. Daarbij zal de focus de komende tijd liggen op een agile werkwijze in samenwerking met klanten en hoe dit bevorderlijk kan zijn voor nieuwe innovaties.

Agile partnership versnelt vernieuwing

Een internationaal opererende financiële instelling in België maakt sinds een aantal jaar gebruik van Sopra Steria om ruim tweehonderd businessapplicaties te beheren en te onderhouden. De levering hiervan vindt on-site plaats, in combinatie met delivery centers in Spanje en Frankrijk. Enkele jaren geleden heeft deze klant gekozen voor een consolidatie in het aantal leveranciers en met de overgebleven leveranciers de omslag te maken naar een agile IT-dienstverlening. Hierbij hanteren Sopra Steria en de klant drie principes. Het eerste principe is ‘one team’: in alle geledingen bestaan de teams uit een mix van medewerkers van de klant en van Sopra Steria. Het tweede principe is ‘collaborative mindset’: er is sprake van een werkelijke dialoog tussen de partijen met een daarbij passende governance. Het derde principe is ‘shared objectives’: er zijn gezamenlijke doelstellingen en KPI’s van directieniveau tot op teamniveau. Belangrijk is dat de doelstellingen en KPI’s in een kwartaalplanning worden vastgesteld in samenhang met het niveau van de backlog planning en de gereserveerde capaciteit voor verbeteringen. Sopra Steria committeert zich door de uitvoering tegen een vaste prijs per kwartaal te verzorgen. Met een bonus voor Sopra Steria en een variabele beloning voor medewerkers aan klantzijde op het behalen van het afgesproken kwartaalresultaat, wordt door beide partijen op succes gestuurd. Voor de financiële instelling heeft deze overstap naar een agile partnership de beoogde versnelling opgeleverd in de vernieuwing van functionaliteit en toegevoegde waarde, in combinatie met een juiste beheersing van de total cost of ownership. Daarnaast zijn in de samenwerking tussen de klant en Sopra Steria positieve effecten en meerwaarde tot op teamniveau meetbaar geworden.

Aantal medewerkers

Benelux 550
Wereldwijd 46.000

Omzet (2020)

Benelux 81 mln. EUR
Wereldwijd 4,3 mld. EUR

Technologie- en platformpartners

Amazon Web Services, Axway, Dassault, Google, IBM, Micro Focus, Microsoft, Oracle, Pega, Salesforce, SAP

Compliancy standaarden en richtlijnen

ISO 9001, ISO 27001, One Carbon World certification

(Focus)sectoren

Financiële dienstverlening, Overheid/Publieke dienstverlening, Productie & Industrie

Locaties (in Nederland)

Amsterdam, ‘s-Gravenhage