De resultaten van de ITX Monitor 2022

Onderzoeksresultaten

Het ITX-onderzoek gaat uit van drie verschillende bouwstenen voor een goede samenwerking, namelijk Output, Outcome en Monetized Performance Goals (zie hier de uitleg van het ITX-model ). In dit deel van het jaarboek vind je de resultaten op hoofdlijnen van Competenties en Klantgerichtheid (Output), Customer Delight en Tevredenheid over de diensten (Outcome) en de CommerciĆ«le positie van het IT-bedrijf (Monetized Performance Goals). 

De ITX Monitor omvat dit jaar de resultaten van 36 IT-bedrijven. Om de resultaten onderling vergelijkbaar te maken, analyseren wij de data op verschillende manieren en in dit jaarboek geven wij slechts een beperkte weergave hiervan. Zo kijken wij niet alleen naar clusters van IT-bedrijven in verschillende rollen en diensten, maar bijvoorbeeld ook naar de jaaromzet van organisaties in 2021. Bij een analyse van de resultaten in het jaarboek kunnen wij daardoor weergeven wat de gemiddelde scores zijn bij large-size organisaties (vanaf 45 miljoen omzet in 2021 in Nederland) en bij medium-size organisaties (onder de 45 miljoen omzet in 2021 in Nederland). 

Het IT Xperience-model

GI ITX 2022 grafiek HR 12 Cropped

Pure security managementpartijen in ITX

IT-organisaties die (alleen) actief zijn op het vlak van IT-securitydienstverlening ontvangen gemiddeld lagere scores voor deze samenwerkingen dan organisaties die zich niet alleen maar met Security Management bezighouden. Security-dienstverlening wordt gezien als water uit de kraan of elektriciteit: het moet er altijd zijn. Pas wanneer zich incidenten voordoen, is de toegevoegde waarde van de dienstverlening echt zichtbaar. Securitypartijen worden met name benaderd wanneer er branden moeten worden geblust. Twee jaar geleden schreven wij hier een artikel over (Digitale weerbaarheid: veilig en wendbaar in digitale tijden, IT Experience 2020). Sinds COVID-19 is er wel een voorzichtige verschuiving waarneembaar, maar wij zien nog steeds dat de zorg voor IT-security slechts bij een klein deel van de markt een significant deel van het IT-budget omvat. Tevens merkt Giarte op dat de verantwoordelijkheid vaak nog niet bij een partij of verantwoordelijke is belegd die zich continu met security bezighoudt.

Allrounders in ITX

Allround-dienstverleners zijn van veel markten thuis: ze leveren technisch applicatiebeheer, werkplekken en de support daarop, infrastructuur, helpen bij integratievraagstukken en leveren security management. Giarte noemt een partij een allrounder wanneer deze alle typen dienstverlening binnen Managed Services levert. Samenwerken met een allrounder is aantrekkelijk voor bedrijven die bijvoorbeeld Ć©Ć©n aanspreekpunt willen hebben en/of volledig willen worden ontzorgd. Maar de keerzijde is dat allrounders erg hun best moeten doen om domeinkennis op te bouwen en kunnen worden geconfronteerd met te hoge verwachtingen van uitbestedende organisaties (zie ook het artikel Zakendoen met allround-IT-dienstverleners). Dat zien wij ook terug in de onderzoeksresultaten. Allrounders ontvangen gemiddeld lagere scores op de relatie-indicatoren en de monetized performance-indicatoren dan organisaties die zich specialiseren in een bepaald type dienstverlening.

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.