Samenvatting artikelen 2021

De IT Xperience Monitor 2021

Nederland loopt wereldwijd voorop in adoptie van de publieke cloud. Bij het wegdoen van je eigen datacenter zou je flink kosten kunnen besparen. Toch zijn organisaties vaak duurder uit. Komt dat omdat ze met de migratie naar de cloud definitief zijn veranderd in IT-gedreven organisaties? Ook slagen CIO’s er niet goed in om bij cloud aan financiële knoppen te draaien. Wat is cloud governance en wat kun je doen aan cloud bill shock? In dit deel vind je herkenbare voorbeelden en geven we een overzicht van verschillende financiële valkuilen van cloudgebruik.

Deel 2 — Mayonaise met hagelslag

Agile is voorbij de hype. Dat wil niet zeggen dat er niets meer te leren valt. Integendeel, de lessen liggen voor het oprapen. In dit deel gaan we in op agile outsourcing, een op het eerste gezicht onlogische combinatie. Tóch zou agile weleens hét ingrediënt kunnen zijn waarmee outsourcing weer pit krijgt en zijn inmiddels wat flauwe smaak verliest. Ook gaan we in op het verschil tussen de traditionele key performance indicators (KPI’s) en de key value indicators (KVI’s) die horen bij agile werken. Kunnen ze naast elkaar bestaan? Bij outsourcing van IT geldt vaak een onuitgesproken grondhouding: klanten liegen en leveranciers zijn onbetrouwbaar’. Na elk nieuw trauma trekken partijen steeds harder aan de touwtjes, wat de samenwerking niet ten goede komt. Giarte geeft concrete handvatten om dit patroon te doorbreken. De uitsmijter van dit deel vormen de levenslessen van Arie van Bennekum, medebedenker van het Manifesto for Agile Software Development. De agile werkwijze is al lang geen IT-dingetje meer. Maar aan de andere kant waarschuwt hij ook: vat agile niet te licht op. “‘Agile worden’ of agile doen’ zonder organisatorische verandering is een zinloze exercitie.”

1. Hoe outsourcing (wel) met agile te combineren is

2. KPI’s en KVI’s — de nieuwe yin en yang

3. Het nieuwe contracteren

4. Interview Arie van Bennekum: Agile gaat over zoveel meer dan software”

Decennialang stond IT synoniem voor automatisering en was het slechts een budgetpost op de begroting. Het kostenmonster werd beteugeld met TCO, de belangrijkste KPI voor zowel de CFO als de CIO en een belangrijke beurswaarde-indicator voor analisten. Maar dit oude denkraam werkt niet meer. CIO’s staan voor de uitdaging om de kansen en mogelijkheden van technologie voor waardecreatie zo goed mogelijk te herkennen. Natuurlijk wil je daarbij wel in controle blijven. Wat heb je als non-IT-executive (CEO, CFO of COO) nodig voor goede besluitvorming? Hoe zorg je ervoor dat je IT-investeringen goed kunt blijven monitoren en beoordelen?

In steen gebeitelde afspraken, opgesteld door langetermijndenkers, voldoen niet meer. Een flexibele organisatie die klaar is om te reageren op nieuwe omstandigheden, dat is de toekomst – én de kern van agile werken. Vooral in de IT-sector – waar de omslag van output- naar outcomegericht denken en doen een uitdaging is – zijn specifieke leiderschapskwaliteiten nodig. Dat betogen Eduard Baas en Rudie Nijhof, oprichters van de CultureNatureCompany. Leiders die verandering willen bewerkstelligen, moeten allereerst zichzelf op de veranderagenda zetten.