Samenvatting artikelen 2022

De IT Xperience Monitor 2022
Deel 1 — One size fits all werkt niet meer


In dit hoofdstuk gaan wij in op vijf recente ontwikkelingen rondom ons werkzame leven. We kijken achtereenvolgens naar de stakeholders, de doelen en de grenzen van de organisatie en naar de snelheid waarmee de organisatie te maken heeft. Aan het eind komen we bij de optelsom: wat is de impact van al deze veranderingen op de werkplek en op de rol van de CIO op dit vlak? Tot slot laten we zien waarom de werkplek méér is dan technologie. Janine Vos, CHRO bij Rabobank, legt uit waarom IT, HR en Facilities de handen ineenslaan als het gaat om de werkplek van de bankmedewerker en Karel Helsen (COO bij Giarte) komt aan het woord over DEMDigital Experience Management. Het meten van de technische performance van de werkplek krijgt pas betekenis als je ook de impact op de medewerkersbeleving helder hebt.

1. One size fits all werkt niet meer

2. Interview Janine Vos: Bij Rabobank gaan IT, HR en Facilities voortaan samen over de werkplek

3. Interview Karel Helsen: De werkplek is méér dan technologie


Deel 2 — Wie heeft er nu een XLA® nodig?!


XLA®Xperience Level Agreement; sinds 2015 het leidende gedachtegoed van Giarte – zit in de lift. Inmiddels maken tientallen bedrijven er gebruik van in hun samenwerking tussen de business, de interne IT-organisatie en externe IT-bedrijven. Hoe kun je XLA® toepassen bij het onderhandelen en contracteren, zodat gedeelde belangen voorop staan bij het proces dat voorafgaat aan samenwerken in IT-dienstverlening? Wordt een IT-bedrijf betaald om iemand productief te maken of om zo veel mogelijk te leveren tegen zo laag mogelijke kosten? Hoe kun je verspilling tegengaan én tegelijkertijd optimale waarde creëren voor de klant? Deze vragen worden beantwoord, en wij laten in twee use cases zien hoe XLA® concreet kan worden ingezet. We maken de cirkel rond met contractering volgens de XLA®-methode en geven hiervoor zeven tips.

1. Onderhandelen en contracteren met XLA®

2. Samenwerken? Rot op met je XLA®!

3. Alles is gedrag

4. Kosten en baten meer in evenwicht met XLA®


Deel 3 — Baas in eigen cloud


Cloud-first betekent dat organisaties zich bewuster moeten worden van zowel hun kostendrivers als de afhankelijkheid van derden. In dit hoofdstuk over controle nemen en behouden in de cloud breken we een lans voor FinOps. Bijna alle kosten bij cloudgebruik zijn variabel, decentraal beïnvloedbaar en complex door het gigantisch aantal keuzes. Wie kostenoverschrijdingen wil voorkomen, zal dus moeten kijken naar FinOps. Wij geven, naast praktische voorbeelden, zes elementen die essentieel zijn voor een goede samenwerking met een cloudprovider. Ook gaan wij in op het belang van soevereiniteit op het gebied van data en cloudtechnologie en het (economisch en maatschappelijk) belang van lokale’ clouddiensten buiten de drie Amerikaanse marktleiders om.

1. De kosten van publieke clouddiensten: wie bepaalt en wie betaalt?

2. Op zoek naar cloudsoevereiniteit


Deel 4 — Iederéén heeft een uniek IT-landschap


Allround-IT-dienstverleners – een groep die in het onderzoek ITX 2022 specifiek wordt uitgelicht – zijn van alle markten thuis. Samenwerken met hen is aantrekkelijk voor bedrijven die één aanspreekpunt willen hebben en volledig ontzorgd willen worden. De keerzijde is dat allrounders erg hun best moeten doen om domeinkennis in sectoren op te bouwen en ze relatief vaak worden geconfronteerd met onvolwassen uitbesteders. Wat zijn de sterke punten van deze allrounders? En wat vraagt het van de klant om ermee samen te werken?

1. Zakendoen met allround-IT-dienstverleners

2. Ik heb maar één KPI: ik ben tevreden of ik ben niet tevreden


Research-deel

Klik hier voor de resultaten van de jaarlijkse Giarte IT Xperience Monitor en klik hier voor de verantwoording ervan.