Facts & Figures

Onderzoeksresultaten

Nieuwe Inzichten

In deze factsheet geven wij meer inzicht in de respons, het profiel van de respondenten en de uitbestedende organisaties, de typen rollen en diensten en de contractwaarden. Dit jaar participeerden 925 personen van 762 verschillende klantorganisaties in onze studie. In totaal zijn er dit jaar 36 IT-bedrijven opgenomen in de Monitor. De aantallen en de getallen van deze Facts & Figures zijn gebaseerd op het totaal aantal respondenten in de studie, dus niet alleen van de getoonde IT-bedrijven. 

GI ITX 2022 grafiek HR 05
GI ITX 2022 grafiek HR 06
GI ITX 2022 grafiek HR 07
GI ITX 2022 grafiek HR 08
GI ITX 2022 grafiek HR 09
GI ITX 2022 grafiek HR 10
GI ITX 2022 grafiek HR 11

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.