Facts & Figures

Onderzoeksresultaten

Nieuwe Inzichten

In deze factsheet geven wij meer inzicht in de respons, het profiel van de respondenten en de uitbestedende organisaties, de typen rollen en diensten en de contractwaarde. Er is in 2021 een recordaantal klantorganisaties uitgevraagd, waarmee ook dit jaar het aantal onderzochte unieke relaties tussen klantorganisaties en IT-providers is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar participeerden 924 personen van 770 verschillende klantorganisaties in onze studie. In totaal zijn er dit jaar 34 IT-providers opgenomen in de monitor. De aantallen en getallen van deze Facts & Figures zijn gebaseerd op het totaal aantal respondenten in de studie, dus niet alleen de getoonde IT-providers.

Giarte uitsnedes grafieken 02 05
Giarte uitsnedes grafieken 02 06
Giarte uitsnedes grafieken 02 10
Giarte uitsnedes grafieken 02 07
Giarte uitsnedes grafieken 02 08
Giarte uitsnedes grafieken 02 09
Giarte uitsnedes grafieken 02 15
Giarte uitsnedes grafieken 02 12
Giarte uitsnedes grafieken 02 19
Giarte uitsnedes grafieken 02 13

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.