Onderzoeksopzet

Hieronder treft u informatie aan over het waarom van de naamsverandering van Outsourcing Performance naar IT Xperience. Verder kunt u onder andere lezen over het dit jaar gebruikte onderzoeksmodel voor klantloyaliteit in zakelijke IT-dienstverlening. Daarnaast een toelichting op de deelnemers aan het onderzoek en de methode, en ten slotte een beknopte Leeswijzer.