Onderzoeksopzet

Van Outsourcing Performance naar IT Xperience

Van Outsourcing Performance naar IT Xperience

Hieronder treft u informatie aan over het waarom van de naamsverandering van Outsourcing Performance naar IT Xperience. Verder kunt u onder andere lezen over het dit jaar gebruikte onderzoeksmodel voor klantloyaliteit in zakelijke IT-dienstverlening. Daarnaast een toelichting op de deelnemers aan het onderzoek en de methode, en ten slotte een beknopte Leeswijzer.

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.