De verschillende rollen binnen de IT Xperience Monitor

Onderzoeksopzet

Vorig jaar is de studie verbreed. De reden daarvoor is dat sourcing van IT-dienstverlening breder is geworden door het toenemend belang van nieuwe technologieën, platformen en ontwikkelmethoden. IT-dienstverlening moet steeds meer bijdragen aan waardecreatie van de uitbestedende organisatie. Die veranderende rol heeft Giarte inzichtelijk willen maken voor de markt. 

Ook dit jaar is de studie breder dan alleen IT-bedrijven die zich richten op managed services. De rol van de managed serviceprovider blijft weliswaar belangrijk, maar alleen op de winkel passen’ is er niet meer bij; de winkel helpen verbouwen’ – denk aan het ondersteunen van organisaties in hun digitale transformatie – wordt de essentie in IT-dienstverlening. 

Door onderscheid te maken in de verschillende rollen van IT-bedrijven ontstaat een completer beeld van de markt voor IT-dienstverlening. Giarte onderscheidt vijf verschillende typen IT-dienstverlening:

  • Datacenter & Infra Services gaat over het leveren van datacenterinfrastructuur met cross- en inter-connectiediensten met andere datacenters en hyperscalers. De verschillende subcategorieën zijn: Colocatie (power, space, cooling), Inter-connectivity (zoals met managed serviceproviders, telecomproviders en content serviceproviders), Data-architectuur, Onsite Support en Back-up. Zie ook het kader over Datacenter & Infra Services onderaan deze pagina.
  • Managed Services gaat over het implementeren, beheren, ondersteunen, beveiligen en verbeteren van IT-systemen voor het optimaal ondersteunen van de dagelijkse business van de klant. Technisch Applicatiebeheer, Werkpleksupport, Werkplekmanagement, Managed Infrastructure, System Integration en Security Management zijn de verschillende subcategorieën.
  • Software Services gaat over het ontwikkelen van applicaties en digitale producten en/​of het verzorgen van het functioneel beheer van software voor een eindklant of independent software vendor (ISV). De verschillende subcategorieën zijn: Maatwerk Softwareontwikkeling (onder meer met projectverantwoordelijkheid), Implementatie en/​of Functioneel Beheer op geïntegreerde bedrijfssoftwareplatformen (zoals CRM en ERP) en Low-code/No-code (op softwareplatformen zoals Mendix, OutSystems, Betty Blocks, Microsoft Power Apps, Salesforce Lightning).
  • Data Intelligence gaat over het ontwikkelen en leveren van geavanceerde dataoplossingen (zoals data lakes, data lifecyle management, business intelligence (BI), artificial intelligence (AI) en Internet of Things (IoT)) voor het optimaliseren van de business van de klant. Bij deze rol staat de transformatie van applicatie-centrisch naar data-centrisch centraal. De rol Data Intelligence heeft geen onderverdeling in diensten.
  • Technology & Business Transformation gaat over het in cocreatie realiseren van geavanceerde cloudoplossingen die klanten helpen hun bedrijfsprocessen en/​of businessmodellen te innoveren. De verschillende subcategorieën zijn: Platform Engineering, Advanced Public Cloud Management, Modern Software Engineering, Cloud Security Operations, Cloud Financial Management en Cloud-Native Business Innovation. Zie ook het kader over Technology & Business Transformation onderaan deze pagina. 

De ene rol sluit de andere rol niet uit. Een IT-bedrijf kan meerdere rollen naast elkaar vervullen; in sommige gevallen zullen de rollen elkaar ook overlappen. 

Datacenter & Infra Services

Afscheid nemen van je eigen serverruimte betekent niet alleen dat je IT-organisatie fysiek en qua personele omvang kleiner wordt. Met een extern datacenter krijg je er ook een aantal dossiers bij. Waar je voorheen rechtstreekse controle had, krijg je nu te maken met leveranciers, contracten en samenwerkingsverbanden binnen een keten die steeds complexer wordt. Daarbij worden technologiekavels verregaand opgesplitst over meerdere spelers: van stenen tot en met energievoorziening en van connectiviteitsdiensten tot en met toegangsbeveiliging. Aan de andere kant: niet ieder IT-bedrijf dat datacenterdiensten aanbiedt, beschikt ook over ‘eigen’ datacenters. Integendeel, de meeste IT-bedrijven huren capaciteit bij een zelfstandig datacenter.

Datacenters worden gewoonlijk ingedeeld in de categorieën Tier 1, Tier 2, Tier 3 of Tier 4. Deze indeling heeft te maken met de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de diensten, de waarborgen voor uptime, de redundancy-niveaus en andere eigenschappen. Tier 1 is hierbij het meest eenvoudige en laagst geprijsde (met bijvoorbeeld een maximaal toelaatbare downtime oplopend tot enkele tientallen uren per jaar) en Tier 4 is het meest geavanceerde niveau. Bij Tier 4 is sprake van een volledig fout-ongevoelig datacenter waarbij elk hardware-onderdeel redundant is uitgevoerd, er een 365x24-uurs personeelsbezetting is en de te verwachten uptime naar 99,995% op jaarbasis gaat, ofwel hooguit een half uur downtime per jaar.

In ITX 2022 is de rol van IT-bedrijven die Datacenter & Infra Services-diensten leveren gekaderd en de klantbeleving inzichtelijk gemaakt. Wie de rol van Datacenter & Infra Services vervult, kan een of meerdere diensten leveren, namelijk: Colocatie, Inter-connnectivity, Data-architectuur, Onsite Support en Back-up. Zie voor een uitleg van deze diensten de Leeswijzer.

Technology & Business Transformation

In ITX 2022 is een nieuwe categorie dienstverlening opgenomen waarbij de cloud wordt gebruikt als het toekomstige operating model in plaats van als een statische bestemming voor het huidige applicatielandschap (lift-and-shift).

Steeds meer organisaties gebruiken publieke clouddiensten voor hun toekomstige operating model. Dit heeft grote gevolgen voor hun IT-landschap en het voortbrengingsproces van software. De public cloud moet bedrijven efficiënter, concurrerender, innovatiever en winstgevender maken. Dat is het plan, maar de realiteit is dat cloud journeys een zware last met zich kunnen meebrengen met uitdagingen als cloud bill shock, datalekken, een vertraagde time-to-market en gefrustreerde ontwikkelaars. Veel organisaties kiezen voor een Cloud Center of Excellence (CCoE) om deze problemen te voorkomen of op te lossen.

Een CCoE is de plek waar kennis en competenties zijn samengebracht om complexe cloudprojecten te initiëren en managen. Een CCoE zal in eerste plaats moeten zorgen dat organisaties veilig, betrouwbaar en efficiënt kunnen werken. In de tweede plaats zal een CCoE het concurrentievermogen moeten verbeteren. Wanneer producten en diensten 'digitaal doordrenkt' zijn, gaat de waarde van de cloud niet zozeer over het verminderen van de directe uitgaven aan IT, maar over het vergroten van marktaandeel, omzet, marges en klantloyaliteit.

Een CCoE kun je ook opzetten, bemensen en organiseren in samenwerking met een externe partij. Zeker in de huidige markt met een groeiend tekort aan experts is dit een logische stap. Voor het benutten van nieuwe kansen, het leveren van executiekracht en het voorkomen van valkuilen wordt steeds vaker een beroep gedaan op IT-bedrijven. Welke diensten horen daarbij? Welke indeling is te maken voor de sourcing? In ITX 2022 is de rol van IT-bedrijven die Technology & Business Transformation-diensten leveren gekaderd en de klantbeleving inzichtelijk gemaakt. Wie de rol van Technology & Business Transformation vervult, kan een of meerdere diensten leveren, namelijk: Platform Engineering, Avanced Public Cloud Management, Modern Software Engineering, Cloud Security Operations, Cloud Financial Management en Cloud-Native Business Innovation. Zie voor een uitleg van deze diensten de Leeswijzer.

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.