Monetized Performance Goals

Commerciële positie: Reletting en Share of Wallet

De commerciële positie is de bottom-line’ in de samenwerking en heeft te maken met het behouden van klanten door het genereren van (steeds meer) winst. Tevreden klanten zijn niet altijd loyale klanten, maar naarmate klanten loyaler zijn, zijn ze vaak ook eerder bereid om meer diensten af te nemen en leveren ze vaak ook weer nieuwe klanten op. 

Er zijn twee financiële indicatoren voor de commerciële positie, namelijk Reletting (de verlenging van het contract met de klant) en Share of Wallet (de levering van aanvullende diensten bij de klant). Hogere scores op deze twee indicatoren zijn het resultaat van een relatief goede prestatie van het IT-bedrijf in termen van Output (denk aan Competenties en Klantgerichtheid) en Outcome (denk aan Customer Delight en een hoge mate van tevredenheid). 

Figuur 9 geeft de marktgemiddelden voor Reletting en Share of Wallet weer.

Figuur 9 - Marktgemiddelden scores Reletting & Share of Wallet

GI ITX 2022 grafiek HR 20 Cropped

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.