Onderzoekstoelichting ITX Monitor

Onderzoeksresultaten

Op de pagina profielen van IT-bedrijven vindt u alle onderzochte IT-bedrijven in de Giarte IT Xperience Monitor. Per IT-bedrijf, gerangschikt op alfabetische volgorde, worden de onderzoeksresultaten, een bedrijfsomschrijving en een beknopte klantcase weergegeven. 

Toepassing van dit onderzoek 

Bij het lezen van de resultaten is het belangrijk om de onderstaande punten in ogenschouw te nemen. 

De resultaten van de ITX Monitor weerspiegelen de mening van de respondenten en hebben geen betrekking op de prestaties van de IT-bedrijven op de werkvloer’. Al bestaat er een verband tussen perceptie en prestatie, dit onderzoek presenteert de mening van de klant. De meningen van de IT-bedrijven maken geen deel uit van dit onderzoek. 

Bij de uitbesteding van IT houdt het IT-bedrijf veelal rekening met de specifieke eisen en wensen van de klant. Dit onderzoek houdt geen rekening met de technische vaardigheden en ervaringen van IT-bedrijven in relatie tot de specifieke omstandigheden bij klantorganisaties. De IT Xperience Monitor richt zich daarom vooral op de relatie tussen de klant en het IT-bedrijf. 

De resultaten van dit onderzoek vormen dus een van de bronnen die kunnen worden gebruikt bij de definitieve besluitvorming. De gepresenteerde aantallen en percentages dekken een deel van de werkelijkheid. Het onderzoek is daarom geen beoordelings- of selectie-instrument als het gaat om individuele IT-bedrijven. Voor het goed uitvoeren van een selectietraject zijn meerdere bronnen (bijvoorbeeld referenties en jaarverslagen) en bewijzen’ (zoals demonstraties, pilots en businesscases) nodig. Gebruik de informatie uit dit onderzoek dus als aanvulling op andere informatie.

Gebruik van de resultaten

Gebruik de cijfers en analyses van het onderzoek als input voor discussies en verkenningen. Het kan zijn dat een relatie tussen een IT-bedrijf en een uitbestedende organisatie niet goed is, terwijl alles contractueel volgens plan verloopt. Achter de resultaten van het onderzoek gaan vele verhalen schuil die niet allemaal passen in de beknopte ruimte van dit boek. Ook de achtergrondverhalen, cases en interviews in dit jaarboek benadrukken dat iedere relatie tussen klantorganisatie en IT-bedrijf uniek is. 

Klantorganisaties dragen zelf een grote verantwoordelijkheid om de relatie tot een succes te maken. Als reactie op de vraag welk IT-bedrijf past bij ons?’ is het zinvol om ook altijd de wedervraag te stellen: waarom ben jij de beste klant van het IT-bedrijf?’. Het beoordelen en selecteren van IT-bedrijven begint met een eerlijk oordeel over de eigen competenties. 

Wat is het doel van de IT Xperience Monitor?

De studie wil voorzien in de grote informatiebehoefte aan zowel de vraag- als aanbodzijde van de markt voor IT-uitbesteding. Het uiteindelijke doel daarbij is te laten zien waar IT-bedrijven goed in zijn en ze te voorzien van inzichten om beter te kunnen samenwerken met hun klanten. Transparantie in de markt is daarvoor essentieel, deze studie draagt daar aan bij. De toegevoegde waarde van IT Xperience Monitor (ITX Monitor, voorheen bekend als Outsourcing Performance) is de focus op de Nederlandse markt en de unieke terugkoppeling.

Wat omvat de studie?

ITX Monitor bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief gedeelte. Met behulp van een online vragenlijst inventariseren we de relatie tussen organisaties en hun IT-bedrijf. Maar cijfers zeggen niet alles. Wij spreken daarom aanvullend ook met managers over hun uitbestedingsproblematiek en hun successen om het verhaal te kunnen schetsen dat schuilgaat achter de cijfers.

Wie doen er mee?

Elk jaar delen ruim 800 organisaties hun ervaring. Deelnemers zijn CEO’s, CIO’s, CTO’s, CPO’s, COO’s, CFO’s, CISO’s, outsourcing VP’s, IT-managers en vendor-managers. Het onderzoek is besloten: zonder uitnodiging is het niet mogelijk om te participeren. Dit waarborgt de kwaliteit van het onderzoek.

Neem deel aan de ITX Monitor!

Wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.