Onderzoekstoelichting ITX Monitor

Onderzoeksresultaten

Op de pagina profielen van IT-providers vindt u alle onderzochte IT-providers in de Giarte IT Xperience Monitor. Per provider, gerangschikt op alfabetische volgorde, worden de onderzoeksresultaten, een bedrijfsomschrijving en een beknopte klantcase weergegeven. 

Toepassing van dit onderzoek 

Bij het lezen van de resultaten is het belangrijk om de onderstaande punten in ogenschouw te nemen. 

De resultaten van de ITX Monitor weerspiegelen de mening van de respondenten en hebben geen betrekking op de prestaties van IT-providers op de werkvloer’. Al bestaat er een verband tussen perceptie en prestatie, dit onderzoek presenteert de mening van de klant. De meningen van IT-providers maken geen deel uit van dit onderzoek. 

Bij de uitbesteding van IT houdt de IT-provider veelal rekening met de specifieke eisen en wensen van de klant. Dit onderzoek houdt geen rekening met de technische vaardigheden en ervaringen van IT-providers in relatie tot de specifieke omstandigheden bij klantorganisaties. De IT Xperience Monitor richt zich daarom vooral op de relatie tussen klant en IT-provider. 

De resultaten van dit onderzoek vormen dus een van de bronnen die kunnen worden gebruikt bij de definitieve besluitvorming. De gepresenteerde aantallen en percentages dekken een deel van de werkelijkheid. Het onderzoek is daarom geen beoordelings- of selectie-instrument als het gaat om individuele IT-providers. Voor het goed uitvoeren van een selectietraject zijn meerdere bronnen (bijvoorbeeld referenties en jaarverslagen) en bewijzen’ (zoals demonstraties, pilots en businesscases) nodig. Gebruik de informatie uit dit onderzoek dus als aanvulling op andere informatie. 

Gebruik van de resultaten

Gebruik de cijfers en analyses van het onderzoek als input voor discussies en verkenningen. Het kan zijn dat een relatie tussen een IT-provider en een uitbestedende organisatie niet goed is, terwijl alles contractueel volgens plan verloopt. Achter de resultaten van het onderzoek gaan vele verhalen schuil, die niet allemaal passen in de beknopte ruimte van dit boek. Ook de achtergrondverhalen, cases en interviews in dit jaarboek onderstrepen dat iedere relatie tussen klantorganisatie en IT-provider uniek is. 

Klantorganisaties dragen zelf een grote verantwoordelijkheid om de relatie tot een succes te maken. Als reactie op de vraag welke IT-provider past bij ons?’ is het zinvol om ook altijd de wedervraag te stellen: waarom ben jij de beste klant van de IT-provider?’. Het beoordelen en selecteren van IT-providers begint met een eerlijk oordeel over de eigen competenties. 

Wat is het doel van de IT Xperience Monitor?

De studie wil voorzien in de grote informatiebehoefte aan zowel de vraag- als aanbodzijde van de markt voor IT-uitbesteding. Het uiteindelijke doel daarbij is te laten zien waar IT-bedrijven goed in zijn en te voorzien ze van inzichten om beter te kunnen samenwerken met hun klanten. Transparantie in de markt is daarvoor onontbeerlijk, deze studie draagt daar aan bij. De toegevoegde waarde van IT Xperience Monitor (ITX Monitor, voorheen bekend als Outsourcing Performance) is de focus op de Nederlandse markt en de unieke terugkoppeling.

Wat omvat de studie?

ITX Monitor bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief gedeelte. Met behulp van een online vragenlijst inventariseren we de relatie tussen organisaties en hun IT-provider(s). Maar cijfers zeggen niet alles. Wij spreken daarom ook met meer dan 1.000 managers over hun uitbestedingsproblematiek en hun successen om het verhaal te kunnen schetsen dat schuil gaat achter de cijfers.

Wie doen er mee?

Elk jaar delen ruim 800 organisaties hun ervaring. Deelnemers zijn sourcing executives die betrokken zijn bij de besluitvorming op het gebied van de uitbesteding van IT. Het onderzoek is besloten: zonder uitnodiging is het niet mogelijk om te participeren. Dit waarborgt de kwaliteit van het onderzoek.

Neem deel aan de ITX Monitor!

Wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.