Output

Competenties en Klantgerichtheid

Competenties en Klantgerichtheid 

Om tot een goede samenwerking met de uitbesteder te komen, moet de IT-provider beschikken over de juiste competenties en kenmerken van klantgerichtheid (voor een uitleg klik hier).

De competentiescore bestaat uit het gemiddelde van vier indicatoren: bekwaamheid, zero repeat, betrouwbaarheid en continuous improvement. Deze indicatoren kunnen worden vergeleken met water uit de kraan; pas wanneer het er niet is, weet je wat de waarde ervan is. Ze zijn de randvoorwaarden voor een samenwerking tussen de uitbesteder en de IT-provider. 

Een IT-provider kan het onderscheid maken op het gebied van klantgerichtheid. Deze score wordt bepaald door het gemiddelde van zes indicatoren, namelijk: communicatie, empathie, bereidheid, transparantie, belangen en aanpassingsvermogen. In figuur 2 zijn het minimum, maximum, het gemiddelde en de standaardafwijking (mate van spreiding) van Competenties en Klantgerichtheid opgenomen. 

Figuur 2 - Overzicht scores voor Competenties en Klantgerichtheid voor alle IT-providers

Giarte uitsnedes grafieken 02 18

Bijna alle IT-providers hebben bij Competenties betrouwbaarheid of bekwaamheid als hoogste score. Korton heeft een uitzonderingspositie met als hoogste indicator continuous improvement (85).

De meeste IT-providers hebben bereidheid als hoogste indicator binnen Klantgerichtheid, daarna volgen communicatie, transparantie en belangen.

Op deze plaats een eervolle vermelding voor BPSOLUTIONS; op alle indicatoren voor Klantgerichtheid en Competenties ontvangen zij de hoogste scores. Bij continuous improvement (Competenties) deelt BPSOLUTIONS de eerste plaats met Schuberg Philis (90).

Output Competenties Top5 pagina 69
Output Klantgerichtheid Top5 pagina 69

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.