Output

Competenties en Klantgerichtheid

Om tot een goede samenwerking te komen met de uitbesteder moet een IT-bedrijf beschikken over de juiste Competenties en kenmerken van Klantgerichtheid (zie het IT Xperience-model voor een uitleg). 

Een competentiescore bestaat uit het gemiddelde van vier indicatoren: bekwaamheid, zero repeat, betrouwbaarheid en continuous improvement. Dit zijn de randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen de uitbesteder en een IT-bedrijf. Als niet aan deze randvoorwaarden is voldaan, is het lastig voor een IT-bedrijf om aanvullende toegevoegde waarde te leveren voor de klant. 

Als IT-bedrijf kun je het onderscheid in dienstverlening maken op het gebied van Klantgerichtheid. De score hiervoor wordt bepaald door het gemiddelde van zes indicatoren, namelijk: communicatie, empathie, bereidheid, transparantie, belangen en aanpassingsvermogen.

In het onderstaande figuur zijn het minimum, maximum, het gemiddelde en de standaardafwijking (mate van spreiding) van de onderzoeksresultaten voor Competenties en Klantgerichtheid opgenomen. 

Overzicht scores voor Competenties en Klantgerichtheid voor alle IT-bedrijven

GI ITX 2022 grafiek HR 13 Cropped

De gemiddelden zijn in lijn met de resultaten van vorig jaar. Op zowel Competenties als Klantgerichtheid wordt door alle IT-bedrijven tezamen in de Monitor gemiddeld 78 gescoord.

Net als in voorgaande jaren scoren bijna alle IT-bedrijven binnen Competenties het hoogst op betrouwbaarheid of bekwaamheid. Binnen de groep large-size bedrijven (>45 mln. omzet in 2021 in NL per jaar) hebben Schuberg Philis (88) en Digital Realty (87) veruit de hoogste scores behaald op Competenties. Bij de medium-size bedrijven (<45 mln. omzet in 2021 in NL per jaar) scoren BPSOLUTIONS (91), Oblivion (89) en NetRom (87) het hoogst op Competenties.

Bij Klantgerichtheid is bereidheid over het algemeen de indicator met de hoogste score. Digital Realty (90), Proact (86), Levi9 (84) en Schuberg Philis (84) behalen de hoogste scores op Klantgerichtheid binnen de groep large-size IT-bedrijven. Bij de medium-size partijen wordt de top drie op Klantgerichtheid aangevoerd door Oblivion (89), BPSOLUTIONS (88) en, ex aequo, AnyLinQ (87) en Lemontree (87).

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.