Open Line

Rollen

Open Line
-
 • Datacenter & Infra Services 8,1 N=13
 • Managed Services 7,7 N=33
 • Software Services
 • Data Intelligence
 • Technology & Business Transformation

Diensten binnen Datacenter & Infra Services

Open Line
-
 • Colocatie
 • Inter-connectivity 8,3 N=7
 • Data-architectuur
 • Onsite Support
 • Back-up 8,2 N=12

Diensten binnen Managed Services

Open Line
-
 • Technisch Applicatiebeheer 7,6 N=19
 • Werkpleksupport 7,8 N=12
 • Werkplekmanagement 7,3 N=20
 • Managed Infrastructure 7,9 N=31
 • System Integration 7,7 N=11
 • Security Management 7,6 N=18

Diensten binnen Software Services

Open Line
-
 • Maatwerk softwareontwikkeling
 • Implementatie en/of functioneelbeheer
 • Low-code/No-code

Diensten binnen Data Intelligence

Open Line
-

Er zijn geen diensten binnen Data Intelligence

Diensten binnen Technology & Business Transformation

Open Line
-
 • Platform Engineering
 • Advanced Public Cloud Management
 • Modern Software Engineering
 • Cloud Security Operations
 • Cloud Financial Management
 • Cloud-Native Business Innovation

De rol en/of dienst is van toepassing op Open Line:

 • Wel (voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen)
 • Wel (onvoldoende evaluaties in de studie)
 • Niet

Customer Delight

Customer Delight Score

-

Open Line

-

-

Marktgemiddelde

-

Fan Score

-

Open Line

-

-

Marktgemiddelde

-


Competenties

Hoogste score binnen competenties:

-

-

Open Line

-

-

-

Klantgerichtheid

Hoogste score binnen klantgerichtheid:

-

-

Open Line

-

-

-

Aantal evaluaties per sector

* De percentages kunnen een procent afwijken van wat er is gepubliceerd in het boek. Daar kiezen wij ervoor om te werken met afgeronde percentages; waardoor de optelsom van deze percentages niet altijd uitkomt op 100%. Op de website is dat echter niet mogelijk.


8

Aantal jaren in de studie

36

Aantal evaluaties in de studie

Vergelijk met ander IT-bedrijf:

Vergelijk met andere jaargang:

Bedrijfsprofiel

Open Line bedient middelgrote bedrijven en instellingen met een omvang van tweehonderdvijftig tot vijfduizend werkplekken. Het IT-bedrijf richt zich op het leveren van managed cloudservices en beschikt over twee eigen datacenters, die – in een gezonde balans met de publieke clouddiensten van Microsoft – de basis vormen voor trusted clouddiensten. Recentelijk heeft Open Line een risk-based security operations center in Valencia (Spanje) overgenomen en daarmee de eigen securitydiensten verbreed. Ook heeft het IT-bedrijf deelnemingen genomen in Parsek (e-healthoplossingen) en Connected Data Group (data analytics en BI-vraagstukken). Open Line heeft de organisatie gekanteld en thema- en klantteams opgezet. Deze teams richten zich bijvoorbeeld op een bepaalde sector, of op klanten die een bepaald type dienst afnemen. Dit om zo veel mogelijk synergie binnen de teams te realiseren. Ook investeert het IT-bedrijf in domeinkennis door professionals uit de betreffende verticals aan te nemen. Het e-healthteam bijvoorbeeld richt zich op e-healthoplossingen en bestaat niet alleen uit technici, maar ook uit medewerkers met een achtergrond in de zorg. Wat Open Line betreft zijn persoonlijk contact en persoonlijke samenwerking bepalend voor vertrouwen, zeker in dit tijdperk van veranderend klantgedrag en -verwachtingen, disruptie van industrieën en steeds snellere innovatie en adoptie van nieuwe technologie. Capital A Investment Partners heeft een meerderheidsbelang in Open Line en samen met deze investeerder hoopt Open Line de komende jaren de groeistrategie te realiseren. Het leveren van managed cloudservices zal de belangrijkste pijler voor de groei blijven.

Kortere wachttijd door digitaal multidisciplinair overleg

Oncomid, het oncologienetwerk van Midden-Nederland waarin zes ziekenhuizen samenwerken, maakt sinds kort voor het multidisciplinair overleg (MDO) gebruik van het virtuele MDO-platform van Open Line en Parsek. Door koppeling met de elektronische patiëntendossiers en de XDS-en (netwerken voor digitale gegevensuitwisseling) van de ziekenhuizen kan informatie veel makkelijker en sneller dan voorheen in het MDO worden gedeeld. Het wordt door deze samenwerking voor de deelnemende ziekenhuizen eenvoudiger om patiënten gezamenlijk te bespreken en vervolgens de behandeling te laten plaatsvinden in het ziekenhuis dat het beste past. De eerste tumorwerkgroep die het regionale MDO op het online samenwerkingsplatform van Open Line voert, is UroOnco (urologie). Inmiddels zijn al ruim tweeduizend patiënten in dit regionale online MDO besproken. De gegevens die worden besproken, worden momenteel nog handmatig ingevoerd of via XDS opgehaald uit de ziekenhuizen. Doel is om de elektronische patiëntendossiers rechtstreeks met het MDO-platform te koppelen, zodat het overnemen van gegevens niet meer nodig is. Zo draagt het platform bij aan de kwaliteit van zorg en het terugdringen van de administratieve last. Zodra dat is gerealiseerd, sluiten gefaseerd ook de overige acht tumorwerkgroepen van Oncomid aan. Het virtuele MDO-platform wordt door Open Line aangeboden als dienst (MDO-as-a-Service) en is volledig ingericht op basis van (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Hierdoor is het platform ook geschikt voor regionale MDO’s van andere specialismen.

Aantal medewerkers

Nederland 257

Omzet (2021)

Nederland 63 mln. EUR

Technologie- en platformpartners

Cisco, Citrix, Dell EMC, Elastic, Hyland, Hyper-V, Ivanti, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Azure, Palo Alto Networks, Parsek, Pure Storage, Quistor (Oracle), ServiceNow, Tanium, TIBCO, Veeam, VMware, WorkplaceBuddy, Workspace 365

Compliancy standaarden en richtlijnen

ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO/IEC 27001, ISAE 3402/SOC1 Type II, NEN 7510

(Focus)sectoren

Overheid/Publieke dienstverlening, Transport & Logistiek, Wonen, Zorg

Vestigingen in Nederland

Amsterdam (Schiphol-Rijk), Culemborg, Eindhoven, Landgraaf, Maastricht Airport, Rotterdam

Overnames van het afgelopen jaar

Connected Data Group, Kahuna Valencia, Parsek

Cloudhyperscaler Focus

Microsoft Azure

Dochterondernemingen

Connected Data Group, Parsek

Portfolio

Open Line heeft als ambitie haar klanten te ontzorgen door het beheer van IT grotendeels uit handen te nemen, zodat de klant zich kan richten op haar eigen corebusiness. Open Line helpt daarbij haar klanten in het realiseren en managen van een toekomstbestendige inrichting van de IT-infrastructuur. De dienstverlening van de provider bestaat onder andere uit het leveren en beheren van virtuele servers en storage, servicedesks en support, en securitydiensten. Open Line werkt vanuit kleinschalige klantteams, die afgestemd zijn op de behoeften van de klanten. Voor de zorg, lokale overheid, zakelijke dienstverlening en logistiek beschikt Open Line over specifieke branchekennis en ‑oplossingen. Zo ontwikkelt het bedrijf bijvoorbeeld specifieke eHealth-toepassingen die ondersteunen bij het uitwisselen van patiëntendata en multidisciplinair (virtueel) overleg (MDO).

Marktfocus

Open Line werkt voor zowel de publieke als de private sector. Klanten zijn onder andere woningcorporaties, zorginstellingen, lokale overheden, waterschappen en bedrijven in de maakindustrie en logistieke dienstverlening. Open Line ziet het stabiel houden van complexe IT-omgevingen, het slim moderniseren en het vereenvoudigen van systemen voor de medewerkers als haar technisch onderscheidend vermogen. 

Visie op IT-dienstverlening 

Door steeds snellere veranderingen binnen de IT is voor veel klantorganisaties het hebben van een eigen IT-afdeling geen toekomstbestendige optie meer; uitbesteding van de IT-voorzieningen is voor steeds meer bedrijven een logische keuze. In plaats van sturing op technische KPI’s die weinig zeggen over de impact van IT op de bedrijfsvoering of het werkplezier van de werknemers, wil Open Line zicht richten op een onderscheidend vermogen middels een goede klanttevredenheid en een positieve gebruikersbeleving. 

De verandering naar belevingsgerichte sturing wordt in gang gezet door enerzijds het ontwerp van XLA’s met gemeenschappelijke doelstellingen en anderzijds het versimpelen van SLA’s. Open Line wil daarnaast IT-eindgebruikers stimuleren hun IT-kennis verder te ontwikkelen. Nieuwe technologieën zoals chatbots en artificiële intelligentie bieden mogelijkheden om enerzijds preventief onderhoud te automatiseren en anderzijds eindgebruikers te helpen om nieuwe mogelijkheden snel aan te leren. Het bedrijf zegt het bevorderen van werkgeluk de komende jaren als pijler te zien. 

Binnen de zorgsector, sociale huisvesting en lokale overheden vindt een toenemende digitalisering plaats. Open Line ziet een sterker wordende onderlinge ketenafhankelijkheid in deze sectoren en ambieert een sterke rol in dit proces.


Steeds meer taken van de intramurale zorg komen bij verpleeg‑, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT) te liggen. De VVT’s streven ernaar om hun cliënten meer thuis te behandelen en langer thuis te laten wonen. Hierdoor krijgen VVT’s vaker te maken met woningcorporaties. Hierbij speelt zorgdomotica een rol – denk aan observatie, valdetectie, dwaaldetectie, bewegingsmelders, slimme medicijndispensers en beeldbellen. Ook worden vaker en meer gegevens uitgewisseld tussen VVT’s, woningcorporaties en de gemeente. De gemeente speelt een grote rol in het bepalen van de zorgindicatie en financiering van diensten aan zorgbehoevende inwoners. De snelle, veilige en correcte uitwisseling van data is een van de ontwikkelingen waar Open Line graag aan bijdraagt. 

Strategie en werkwijze 

Om meer tijd vrij te maken voor innovaties, heeft Open Line het facilitaire deel (energievoorziening, koeling, beveiliging) van haar twee datacenters uitbesteed. De beide tier‑3 datacenters van Open Line zijn overgenomen door Engie met een langdurige hostingovereenkomst. Open Line beschouwt dit als een stap om de beste hybride cloudoplossingen voor haar klanten te kunnen realiseren.

Open Line werkt met kleine multidisciplinaire klantteams die sectorgericht opereren, waarbij professionals als projectmanager, architect, beheerder en delivery manager samenwerken aan gedeelde doelstellingen. Ieder klantteam heeft zowel dagelijkse als wekelijkse huddles om de werkzaamheden te bespreken. Tijdens deze huddles wordt gekeken naar welke KPI’s prioriteit hebben en hoe medewerkers hieraan kunnen bijdragen. Tevens is het betrekken van zowel partners van medewerkers als medewerkers en het monitoren van, en sturen op de tevredenheid van die partners is onderdeel van de strategie van Open Line. 

Kernwaarden Open Line en MVO-doelstellingen 

De kernwaarden van Open Line zijn trots, gedreven, klantgericht en plezier. Deze kernwaarden zijn terug te vinden in de huddles waarin veel aandacht wordt geschonken aan zowel persoonlijke als zakelijke zaken van medewerkers. Open Line streeft naar een hoge mate van medewerkerstevredenheid. 

Open Line en haar medewerkers ondersteunen het Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg, een aangepast vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds waar zorg-intensieve kinderen en jongeren terecht kunnen met hun familie, zorgbegeleiders of lotgenoten. 

Groei en ambities 

Open Line is in 2020 via een secondary buy-out van meerderheidsaandeelhouder gewisseld: van Nordian Capital naar Capital A, actief in Nederland en België. De directieleden en werknemers van Open Line hebben samen ook een belang. Met deze nieuwe investeerder is Open Line beter in staat haar ambitie te wezelijken: een groei naar honderd miljoen euro omzet in managed services en aantoonbaar onderscheidend in de cloudificering en het beheer van IT. . Daarbij heeft de organisatie de ambitie om steeds meer schaalvoordelen te kunnen bieden in een wereld waar de achterkant (dataopslag, netwerken, compliancy, security) en andere ontwikkelingen als applicatietransformatie, integratie en AI, steeds complexer worden. 

Case

Realisatie van een schaalbaar behandelplatform

Centraal in het IT-landschap van MAASTRO clinic bevindt zich het kroonjuweel: een uniek stuk maatwerksoftware waaromheen een behandelplatform is gerealiseerd. Zonder IT gebeurt hier helemaal niets. Hoewel de IT-component een steeds belangrijkere rol krijgt in het primaire proces van MAASTRO clinic, wil de zorgverlener zo min mogelijk zelf programmeren. In tegendeel, de organisatie bouwt juist samen met partner aan een ecosystemen. Dat bood Open Line de kans om op te klimmen in de waardeketen.

Lees meer
Case

Pakketjes én data van A naar B te brengen

Bij DPD wordt een pakketje tijdens zijn reis zo’n tienmaal gescand. Op de scandata haken tal van andere kernsystemen aan, waaronder de nodige maatwerk- en legacy-oplossingen. Tot een paar jaar geleden draaiden al die systemen bij DPD Nederland in eigen huis. Bij zijn aantreden in 2017 ontdekte CIO Christian Habraken dat de infrastructuur niet redundant was. Hoogste tijd voor totale vernieuwing, die het begin vormde van een hecht partnership met Open Line.

Lees meer
Case

Samen in decentralisatie

De afgelopen jaren heeft onze overheid ingezet op decentralisatie van allerlei overheidstaken naar gemeenten: denk aan werk en inkomen, jeugdzorg en langdurige zorg. Om die taken goed te kunnen uitvoeren moeten gemeenten investeren in middelen en kennis. In dat opzicht is samenwerking met buurgemeenten een oplossing; andere gemeenten kiezen ook voor het samengaan op bestuurlijk niveau. Ook de drie afzonderlijke gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem besloten in 2016 om samen te gaan, met grotere slagvaardigheid als belangrijkste argument.

Lees meer
Case

Flexibel werken voor maatschappelijk belang

Tot voor kort een stabiele factor op de achtergrond in onze gezondheidszorg, maar sinds de coronapandemie in extreem turbulente omstandigheden opererend: de regionale GGD’en. Snel kunnen inspelen op veranderingen met een groot maatschappelijk belang, dat vraagt om goede samenwerking met alle partijen en partners in de keten. Raymond Stijns, hoofd PICA bij GGD Zuid-Limburg, over uitbesteden van IT: “Kwaliteit zit ‘m echt in hetgeen niet op papier staat.”

Lees meer
Case

Samen digitaal transformeren

Bunzl, een wereldwijde totaalleverancier in Niet Handelsgoederen, heeft de afgelopen jaren meer dan 170 bedrijven overgenomen. In plaats van de IT van alle opco’s te consolideren behouden deze bedrijven veel autonomie. Toch moet ook het applicatielandschap mee met de tijd. Portret van een eigenzinnig bedrijf uit 1854.

Lees meer

Tijdlijn

2021

Opening SOC en verfijning van de dienstverlening met functionele ondersteuning op Microsoft 365 diensten

2020

Capital A stapt als Private Equity in Open Line (exit bij Nordian)

Start van de bouw van SOC dienstverlening

87% van de omzet is Managed Services gerelateerd

2019

Emile Stam benoemd als COO

2019

Bouw van specifieke eHealth diensten in samenwerking met Maastro, Parsek en Hyland

2018

Insourcing Zorgcirkel en Alliantie (overname personeel) Opening kantoor Amsterdam

2017

Verschuiving van de focus naar complete Managed Services dienstverlening (op dat moment ca. 35%)

Insourcing van VANAD Perform (overname personeel) en opening van kantoor Rotterdam

2016

Officiële benoeming van mede-oprichter Jo Verstappen tot CEO

2016

Nordian stapt als Private Equity in Open Line

Michiel van Lamoen treedt toe als CFO

2014

Opening van het tweede datacenter

Verfijning van de dienstverlening naar As a Service

Start van de intensieve samenwerking met Hogeschool PX

2013

Opening van het nieuwe hoofdkantoor op Maastricht Airport

2012

Opening van het eerste datacenter op Maastricht Airport

2008

Reorganisatie en focus op IT Infrastructuur en datacenter dienstverlening

2005

Bouw en opzet van Managed Services dienstverlening

2004

Start van de intensieve samenwerking met Hogeschool Zuyd

2002

Oprichting Open Line